Subsidie

Waterschap Rijn en IJssel heeft mogelijkheden tot subsidie. Bekijk wat de mogelijkheden, voorwaarden en eisen zijn.


Subsidie van Waterschap Rijn en IJssel

Subsidiemogelijkheid

Waterschap Rijn en IJssel kan subsidie verlenen voor activiteiten die verband houden met de taken van het waterschap: schoon en voldoende oppervlaktewater, gezuiverd afvalwater en veilige dijken. Lees meer over de voorwaarden en eisen.

Subsidie via het Gelders Waterschapsfonds

Subsidiemogelijkheid

Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.