Deelname waterschapsverkiezingen

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen zoals waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. En we hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door te stemmen, heb je invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Of stel jezelf verkiesbaar voor het waterschapsbestuur. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt doen.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat uit 30 zetels. Daarvan worden er 26 zetels via de waterschapsverkiezingen gekozen. De overige 4 zetels zijn geborgde zetels voor de categorie Natuur (2 zetels) en de categorie Ongebouwd (2 zetels). Deze geborgde zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en LTO Noord.

Openbare bekendmakingen

Conclusie vergadering centraal stembureau op 8 december 2022:

  • Het centraal stembureau wijzigt op verzoek van de Algemene Waterschapspartij de aanduiding ‘AWP niet politiek wel deskundig’ in: ‘AWP voor water, klimaat en natuur’. Lees de volledige bekendmaking in het Waterschapsblad 2022, 14371

Conclusie vergadering centraal stembureau op 20 december 2022:

  • Het centraal stembureau registreert ‘OndernemendWater’ in het register voor de verkiezingen van het algemeen bestuur voor Waterschap Rijn en IJssel. Lees de volledige bekendmaking in het Waterschapsblad 2022, 14372

Publicatie Waterschapsblad op 5 januari 2023:

Ter inzage legging Kandidatenlijsten van 1 t/m 7 februari 2023: 

  • Vanaf 1 t/m 7 februari ligt het proces-verbaal met onderzochte kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage. De stukken liggen tijdens kantooruren op het waterschapskantoor aan de Liemersweg 2 in Doetinchem ter inzage. In de openbare zitting van vrijdag 3 februari om 17.00 uur maakt het centraal stembureau de lijstnummering bekend.
  • De volgende partijen doen mee aan de verkiezingen: CDA (lijst 1); Water Natuurlijk (lijst 2); PvdA (lijst 3); VVD (lijst 4); Vrienden van de Berkel (lijst 5); 50PLUS (lijst 6); AWP voor water, klimaat en natuur (lijst 7); OndernemendWater (lijst 8) en BBB (lijst 9). Het complete proces-verhaal is verkrijgbaar via verkiezingen@wrij.nl
  • Tegen de bovengenoemde besluiten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 7 februari 2023 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500AE ‘s-Gravenhage

Kandidatenlijsten

  • Wil je weten welke kandidaten er per groepering meedoen aan de verkiezingen? Bekijk dan de officiële bekendmaking in het Waterschapsblad 2023,1907.

Belangrijke data waterschapsverkiezingen 2023

15 maart 2023 Verkiezingsdag
16 maart 2023 om 16.00 uur Bekendmaking voorlopige verkiezingsuitslag
(op lijstniveau)
23 maart 2023 om 13.30 uur Bekendmaking officiële verkiezingsuitslag
(op kandidaatniveau)
27 maart 2023 Laatste vergadering van het oude bestuur
29 maart 2023 Eerste vergadering nieuw bestuur

 

Stel je vraag

Heb je vragen over de waterschapsverkiezingen of wil je het proces-verbaal over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten ontvangen? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op met onze projectleider Zalin Gouriye.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail
portretfoto Zalin Gouriye

Waterschapsverkiezingen 2023

Welke partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023? Wie zijn de mensen die zich verkiesbaar stellen. Hoe kan ik stemmen? Bekijk de informatie over de waterschapsverkiezingen 2023.

Waterschapsverkiezingen 2023