Deelname waterschapsverkiezingen

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen zoals waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. En we hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door te stemmen, heb je invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Of stel jezelf verkiesbaar voor het waterschapsbestuur. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt doen.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat uit 30 zetels. Daarvan worden er 22 zetels via de waterschapsverkiezingen gekozen. De overige 8 zetels zijn geborgde zetels voor de categorie Natuur, Ongebouwd of Bedrijven. Deze geborgde zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), LTO Noord en de Kamer van Koophandel (KvK).

Doe je mee aan de verkiezingen?

Wil je zelf meedoen aan de waterschapsverkiezingen om in het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel verkozen te worden?  Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen is het een voorwaarde dat je als kandidaat op een lijst staat van een (politieke) partij. Je kunt op verschillende manieren meedoen aan de waterschapsverkiezingen:

Belangrijke data waterschapsverkiezingen 2023

19 december 2022 Uiterlijke datum voor partijen en belangengroeperingen om zich te registreren
9 januari 2023 Stellingenconferentie
16 januari 2023 Kandidatenlijst gereed
19 en 23 januari 2023 Voorcontroles kandidaatstellingsformulieren
30 januari 2023 Dag van de Kandidaatstelling
15 maart 2023 Verkiezingsdag
23 maart 2023 Bekendmaking officiële verkiezingsuitslag
27 maart 2023 Laatste vergadering van het oude bestuur
29 maart 2023 Eerste vergadering nieuw bestuur

 

Meedoen met een eigen lijst

Wil je meedoen met een eigen lijst? Laat de naam van je partij dan registreren bij het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel. Uiterlijk 19 december 2022 moet je je partij registreren. Je kunt ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er bij de verkiezingen alleen een nummer boven de lijst en geen naam. Neem voor vragen of het registratieformulier contact met ons op. Je registratieformulier kun je vervolgens sturen naar: Waterschap Rijn en IJssel, T.a.v. Centraal stembureau, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Stel je vraag

Heb je vragen over de waterschapsverkiezingen? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op met onze projectleider Zalin Gouriye.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail

Waterschapsverkiezingen 2023

Welke partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023? Wie zijn de mensen die zich verkiesbaar stellen. Hoe kan ik stemmen? Bekijk de informatie over de waterschapsverkiezingen 2023.

Waterschapsverkiezingen 2023