Kabels en leidingen aanleggen

Je wil kabels of leidingen aanleggen in of in de buurt van het water. Soms moet je dit melden. Soms moet je een vergunning aanvragen. Lees op deze pagina hoe je dat doet.

Doe een melding als:

  • De kabel of leiding een buitendiameter heeft van maximaal 0,30 meter.
  • Een kabel niet wordt aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone van een dijk.
  • Een leiding niet wordt aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone en/of buitenbeschermingszone van een dijk.
  • De kabel of leiding niet door een damwand, een bestaande duiker of inspectieput wordt aangelegd.
  • De kabel of leiding op meer dan 10,00 meter van een bestaand of gepland bouwwerk worden aangelegd.
  • De kabel of leiding niet parallel wordt aangelegd aan een beek of rivier die belangrijk is voor de natuur. Deze beken hebben de functie HEN, SED of natte EVZ in het waterbeheerprogramma.
  • De kabel of leiding kruist een beek, sloot of riviertje op een diepte van minimaal 1 meter onder het leggerprofiel (gemeten vanaf de bovenzijde van de kabel/ leiding) en minimaal 1 meter onder de vaste bodem van de beek of sloot.
  • De kabel of leiding wordt parallel aan een beek, sloot of riviertje aangelegd. De kabel of leiding ligt op minimaal 1 meter van de oever van een watergang en wordt aangelegd op minimaal 0,70 meter beneden het maaiveld.

 

Vraag een vergunning aan als:

In alle andere gevallen moet je een vergunning aanvragen bij het waterschap. Neem eerst contact met ons op. We bespreken dan de mogelijkheden. Dan gaat de vergunningaanvraag zo snel mogelijk.

Maak een melding

Je melding maak je via www.omgevingsloket.nl. Houd je DigiD bij de hand.

Bel of mail ons

Heb je een vraag over het leggen van kabels of leidingen? Wil je een vergunning aanvragen? Bel of mail ons. We helpen je graag.