Jaarverslagen, rapporten, plannen, vergaderstukken en documenten

Ben je op zoek naar een jaarverslag, rapport, rapportage, verslag, plan of ander document? Via deze webpagina kun je rechtstreeks naar de informatie of kun je deze opvragen. 

Onze publicaties

Waterschap Rijn en IJssel publiceert regelmatig verslagen, rapporten, (concept-)plannen en andere documenten. Onze vergaderingen en vergaderstukken van het algemeen bestuur en commissies zijn openbaar. Onze besluiten en regels maken we ook openbaar bekend. 

Onze bekendmakingen

Wij maken alle besluiten en regels bekend het Waterschapsblad en via www.officielebekendmakingen.nl. Op onze website kun je ook direct onze bekendmakingen vinden. Als wij grond gaan verhuren, verpachten of verkopen dan maken wij dit vooraf bekend.

Vastgestelde regels en besluiten

Wij maken alle regels die wij vaststellen bekend in het Waterschapsblad en via www.officielebekendmakingen.nl. Bekijk op onze website ook een overzicht van al onze vastgestelde regels en besluiten

Vergaderstukken en verslagen

Ons algemeen bestuur en commissies vergaderen regelmatig. De vergaderingen zijn openbaar en de stukken worden vooraf gepubliceerd. Bij de vergaderingen worden de agenda, voorstellen, verslagen, notulen en andere vergaderstukken bijgevoegd. 

(Concept-)projectplannen en projectdocumenten

Tijdens de initiatieffase, ontwerpfase, besluitvorming en realisatie van een project worden omwonenden en andere direct betrokkenen geïnformeerd via bijeenkomsten, besprekingen, gesprekken, via brieven, via een digitale nieuwsbrief en ook via nieuwsberichten op onze website. Documenten worden gedeeld en/of kunnen worden opgevraagd bij de projectleider en/of omgevingsmanager. Bekijk onze projecten.

Data, cijfers en meetgegevens

Wij bieden via het weer- en waterdashboard actuele cijfers, meetgegevens, neerslagcijfers, (grond-)waterstanden en andere data aan. Zo bieden we realtime 'zicht op elke druppel' in ons werkgebied voor bewoners, ondernemers en partners waarmee we samenwerken. Via ons dataportaal is ook data te downloaden. Bekijk ook ons waterschap in cijfers

Het jaar 2021 in beeld

In het jaar 2021 waren we vooral druk met het bestrijden van crises: de coronacrisis op korte termijn én de klimaatcrisis op lange termijn. Benieuwd hoe wij deze crises en andere ontwikkelingen, projecten en resultaten in 2021 hebben aangepakt?

Bekijk jaar in beeld 2021
Het jaar 2021 in beeld - Jaarverslag Waterschap Rijn en IJssel

Opvragen verslagen, rapportages en plannen

Wij willen bewoners, omwonenden, journalisten, samenwerkpartners en andere belangstellenden direct de meest recente en juiste versie van een document, rapport,  vergaderstuk of plan kunnen aanleveren. Omdat we de informatie in de documenten ook voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en op maat willen aanbieden kiezen we ervoor om zowel recente als oudere documenten, plannen, verslagen en rapportages bij ons te laten opvragen. 
 

Vraag bijvoorbeeld de meest recente versie van ons bestuursakkoord, onze begroting, ons jaarverslag, het Waterbeheerprogramma 2022-2027, onze Watervisie 2030, de Perspectievennota 2021-2024, het WaterBeheerPlan (WBP), het register nevenfuncties van ons bestuur, de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Integrale Veiligheidsrapportage (IVR) en/of het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij ons op.

 

Ook eerdere versies, concepten van documenten en andere dan bovenstaande genoemde documenten zoeken wij graag voor je op. Wij sturen deze daarna via e-mail op. 

Aanbestedingen, inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij publiceren voorgenomen Europese aanbestedingen via http://www.tenderned.nl/. Soms zijn er ook aanbestedingen waarvoor geen voorafgaande publicatieplicht geldt. We publiceren deze via een bericht op onze website. Op zoek naar onze inkoopvoorwaarden of inkoop- en aanbestedingsbeleid? Vraag de meest recente versie op bij de collega's van unit Inkoop.

 

Stel je vraag

Wil je een verslag, rapport, plan of ander document opvragen? Of zoek je specifieke informatie en wil je graag geholpen worden bij het vinden van het juiste stuk, verslag of document? Neem dan contact op. Wij helpen graag met zoeken en wij sturen vervolgens het gevraagde document (digitaal) naar je op.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail

Archief en watererfgoed

Vanaf de late Middeleeuwen zijn er duizenden archiefstukken van het Waterschap Rijn en IJssel en van ons werkgebied bewaard gebleven. Voor het inzien van archiefstukken van het waterschap kun je terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De inventarissen zijn te raadplegen via www.ecal.nu en www.archieven.nl. Bekijk ook eens de beeldbank met o.a. oude beelden van het Waterschap Rijn en IJssel en haar voorgangers.