Liveblog Droogte zomer 2022

In deze liveblog houden we je op de hoogte van de acties en maatregelen die we nemen om de droogte te bestrijden in onze regio in de zomermaanden van 2022. Het doel is om een overzicht te geven van de meest actuele gebeurtenissen. Natuurlijk doen we nog veel meer aan droogte en klimaatverandering, het hele jaar door. Lees over maatregelen, informatie en algemeen nieuws over droogteDeze liveblog is nu gesloten.

1 oktober 2022 - Waterstanden in beken en sloten herstellen voorzichtig

In september is een gemiddelde hoeveelheid regen gevallen. Hierdoor is het neerslagtekort iets gedaald. Er staat op veel plaatsen weer water in beken en sloten. Sommige sloten staan nog droog. De meeste beken en sloten stromen nog niet. Het grondwater is nog lager dan normaal. Het moet zeker drie maanden meer dan normaal regenen voordat de grondwaterstanden weer helemaal herstellen.

Het zwemseizoen is afgelopen. De provincie heeft alle waarschuwingen bij zwemwater ingetrokken. Op de andere locaties waar blauwalg zit controleren we nog regelmatig. Staan er nog borden? Dan is er nog blauwalg

Droogte in cijfers - 1 oktober 2022

363 mm

Neerslagtekort

60 mm

Neerslag gevallen in de afgelopen maand.

65 %

van onze beken stromen niet meer

13 september 2022 - Neerslagtekort iets gedaald

Dankzij de regen van afgelopen week is het neerslagtekort iets gedaald. Het is nog steeds hoger dan rond deze tijd in recordjaar 2018. Het grondwater staat op de meeste plekken nog steeds veel lager dan normaal. Lokaal zien we kleine oplevingen. Voor herstel van de grondwaterstanden is een langere periode meer regen dan normaal nodig. De meeste beken stromen nog steeds niet. De waterstanden zijn wel iets hoger dan vorige week, maar nog steeds laag.

30 augustus 2022 - Minder schuttingen Oude IJssel

Vanaf woensdag 31 augustus bedienen we de sluizen in de Oude IJssel nog minder vaak. Sluis Doesburg bedienen we een keer per dag om 13.00 uur. Sluis de Pol bedienen we twee keer dag, om 10.30 uur en om 16.30 uur.  Zo houden we het water in de Oude IJssel zo lang mogelijk vast.

Er komen nog steeds locaties met blauwalg bij. De Hengelsportfederatie heeft afgelopen week vooral vissen gered in de Schipbeek. Hier vallen delen van de beek droog. Op de Oude IJssel is het druk met bootjes, zwemmers, kano's en suppers. Let op! We controleren op het van bruggen springen en op te hard varen.

18 augustus 2022 - Beetje regen gevallen

Het heeft geregend in ons gebied. Gisteren viel er tussen de 0.5 en de 5mm regen. Dit is lang niet genoeg om de droogte op te lossen. De regen zorgt voor een kleine verhoging van de grondwaterstand. Deze opleving is tijdelijk. De grondwaterstanden zakken snel weer terug naar lage waarden. De regen heeft er niet voor gezorgd dat beken weer gaan stromen. Ook in Duitsland is regen gevallen. De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn nu stabiel, maar zullen weer gaan dalen.

16 augustus 2022- Regen op komst?

Volgens de weersvoorspellingen is er wat regen op komst. De voorspellingen zijn erg onzeker. Er moet een flinke plens regen vallen om de droogte minder erg te maken.

12 augustus 2022 - Sluizen Oude IJssel minder vaak bediend

Vanaf vrijdag 12 augustus worden de sluizen in de Oude IJssel minder vaak bedient. In plaats van 6 keer per dag zijn er nu 4 schuttingen. Vanwege het hete weer koelen we de bruggen in Terborg en Laag keppel met water uit de Oude IJssel. Deze bruggen zetten uit bij hoge temperaturen. Door te koelen zorgen we ervoor dat de bruggen goed open en dicht blijven gaan.

11 augustus 2022- Inlaat Hanninkgoot dicht

De inlaat van de Berkel naar de Hanninkgoot bij Borculo is gesloten. Dit is nodig om het water in de Berkel en in de oude loop van de Berkel door Borculo hoog genoeg te houden. De Hanninkgoot valt hierdoor droog. Het waterschap en de hengelsportfederatie houden de komende dagen in de gaten of er vissen moeten worden over gezet naar ander water.

 

9 augustus 2022- Door droogte is onderhoud aan beek makkelijker

Het wordt steeds droger. De waterkwaliteit wordt slechter. Gelukkig zijn er ook voordelen aan de droogte. In de Oude Eefse beek kunnen we nu makkelijk het slib uit de beek halen dat zich de afgelopen jaren heeft verzameld.

Onderhoud aan beek

2 augustus 2022 - Pas op voor blauwalg

In juli zijn er blauwalgen gevonden in twee zwemwateren; Het Blauwe Meer te Dinxperlo en Europarcs Resort de Achterhoek te Lochem. De provincie heeft voor deze zwemwateren een waarschuwing ingesteld. We controleren deze plekken elke week. Andere zwemwateren controleren we elke twee weken. Ook op andere plekken in ons gebied is blauwlag. Je vindt ze op onze pagina over blauwalg. Wil je weten waar je waar je veilig kan zwemmen

28 juli 2022 - Extra pompen bij sluis Eefde

Er zijn tijdelijke pompen geplaatst bij Sluis Eefde (bij Zutphen). Het gemaal Eefde zorgt ervoor dat water vanuit de Gelderse IJssel in het Twentekanaal wordt gepompt. Met deze extra pompcapaciteit kan op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal gepompt worden. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien. Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én belangrijk voor scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie.

27 Juli 2022 - Neerslagtekort loopt op

De droogte houdt aan. Het regent te weinig. Sinds 11 juli 2022 is gemiddeld 7,4 mm neerslag gevallen in de Achterhoek en de Liemers. Tot en met maandag 8 augustus verwacht het KNMI 9 mm neerslag (met een bandbreedte van 7 tot 22 mm). Het KNMI verwacht een overwegend droog weertype met temperaturen die gemiddelde zijn voor deze tijd. Als we kijken naar het neerslagtekort, dan hebben we op dit moment een neerslagtekort van 251,8 mm. Dat is een hoeveelheid die minder vaak voorkomt dan 1x per 20 jaar voorkomt.

De Rijn staat zeer laag en zal de komende tijd verder dalen. Op dit moment is het waterpeil op de Rijn ‘erg laag’ voor de tijd van het jaar (7.01 m+ NAP). Er wordt de komende periode beperkt neerslag verwacht in het stroomgebied van de Rijn.

20 juli 2022 - Tijdelijke pomp geplaatst

Een tijdelijke pomp is geplaatst om het water vanuit het Twentekanaal op te pompen in de rivier de Berkel. Het water in de Berkel staat erg laag en zakt met 2 cm per dag, omdat het water simpelweg verdampt. Door extra water in de Berkel te pompen, willen we voorkomen dat verderop bij de stad Lochem het water te laag staat. Te weinig water in de stad geeft problemen met o.a. ongedierte en is slecht voor de gezondheid van de inwoners.

Droogte in cijfers - juli 2022

315 mm

Neerslagtekort

5 mm

Neerslag gevallen in de afgelopen week.

80 %

van onze beken stromen niet meer

19 juli 2022 - Droogte zet door in Achterhoek en Liemers

De komende weken zijn hoge temperaturen en heel weinig regen voorspeld. Het waterschap verwacht daarom dat de grond- en rivierwaterstanden veel lager worden dan tot nu toe het geval was. Ook de waterkwaliteit zal verder achteruitgaan. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en is zuinig met het water dat nog beschikbaar is. Medewerkers ondernemen actie waar nodig.
 

Afgelopen maanden verslechterde de situatie heel geleidelijk. Het regende steeds een beetje. Daardoor kregen de gewassen en grassen wel water, maar de beken, sloten, rivieren en het grondwater werden er niet door aangevuld. De waterstanden schommelden tussen ‘normaal’ en ‘laag’ voor deze tijd van het jaar. Nu ziet het ernaar uit dat de situatie in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel (Achterhoek en Liemers) verder gaat verslechteren. Nu al staat het water in de beken en rivieren erg laag en stroomt het grootste deel van de beken niet meer. Het waterschap verwacht dat deze trend doorzet en meer beken gaan droogvallen. Dan koersen we op een situatie die minder dan 1x in de 20 jaar voorkomt.