Vergunningen en meldingen

Voor allerlei zaken die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld een huis bouwen of slopen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bij situaties die van invloed zijn op de waterkwaliteit in sloten en beken, de instandhouding van de watergangen en dijken en het grondwater, gelden ook regels van het waterschap.

Situaties kunnen zijn:

 • een activiteit organiseren (bijvoorbeeld recreatieve activiteiten)
 • bouwen, aanplanten of laten uitvoeren in de buurt van water of een dijk
 • een kabel of leiding leggen of verwijderen in de buurt van water of een dijk
 • een dam, met of zonder duiker plaatsen of verwijderen
 • afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater/watergang
 • grondwater onttrekken en lozen door bodemsanering, bouwen of het leggen van leidingen (bronnering en grondwatersanering)
 • grondwater onttrekken voor koelwater, beregening, veedrenking en proceswater
 • water onttrekken aan oppervlaktewater
 • opknappen of schoonmaken in of bij oppervlaktewater/watergang
 • drainage aanleggen
 • grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken (bijv. gedeeltelijke demping watergang)

Wij brengen geen kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het besluit daarop.

Relevante informatie

Op deze website vindt u ook:

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk op:

Of neem contact met ons op.


Contact

Heeft u een vraag over uw vergunning of melding? Wilt u een aanvraag of melding indienen? Wij helpen u graag verder. Door vooraf contact met ons op te nemen, kunnen we u beter van dienst zijn.

Bel (0314) 369 783. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 9.00 -12.00 en 13.00 -16.00 uur of stuur een mail naar info@wrij.nl

Digitale aanvraag of melding

In de activiteitendatabase op deze website vindt u informatie over veel voorkomende activiteiten in en op het water. Hier vindt u informatie over vergunning- danwel meldingsplicht, voorwaarden waar u aan moet voldoen en handige links. U kunt in veel gevallen vanuit deze database digitaal uw watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.

U kunt ook rechtstreeks naar Omgevingsloket online. U kunt hier een vergunningencheck doen. Via dit loket kunt u ook een geïntegreerde aanvraag indienen als u voor een activiteit zowel een omgevings- als een watervergunning nodig heeft.

Wilt u uw aanvraag op papier indienen? Download het aanvraagformulier van het Omgevingsloket. Deze kunt u dan handmatig invullen in insturen.