Zoeken

Kabels en leidingen leggen bij een watergang

U wilt kabels of leidingen bij een watergang leggen. Misschien is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.


Kabels en leidingen langs of onder een watergang

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt een kabel of leiding leggen langs een watergang, of waarbij een watergang wordt gekruist. Indien u voldoet aan de algemene regels, dan kunt u volstaan met een melding. Anders geldt de vergunningplicht.

Een melding kunt u indienen via het omgevingsloket online of door een formulier op deze pagina te downloaden en retour te sturen aan het waterschap (mail/post).