Zoeken

Onttrekking industrieel < 150.000 m3 per jaar - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel industriële toepassing en u onttrekt minder van 150.000 m3 per jaar. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

  • De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt niet meer dan 12.000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen;
  • De pompcapaciteit bedraagt maximaal 10 m3 per uur.

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap, 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden.

Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. u bent verplicht de waterhoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur.

b. u bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.

Voldoet uw permanente grondwateronttrekking niet aan de voorwaarden voor meldplicht, dan zult u een vergunning moeten aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online.

U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen. Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via 0314-369783.