Recreatieve activiteiten

Voor het organiseren van een evenement (zoals een zwemwedstrijd of muziekevenement) in of in de buurt van het water, heeft u een watervergunning nodig. Doel hiervan is te voorkomen dat de waterkwaliteit verslechtert en dat de oevers beschadigen.

evenement-aan-het-water

Recreatieve activiteiten

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor georganiseerde recreatieve activiteiten (zoals een zwemwedstrijd, kanotocht, slipjacht of muziekevenement) op het water of in de buurt van het water, is in sommige gevallen een watervergunning nodig.

U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen. Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via  0314-369783.

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de algemene regel recreatieve activiteiten, behorende bij de Keur (de basisverordening van het waterschap) Waterschap Rijn en IJssel, kunt u volstaan met een melding. U mag pas (Programmatische Aanpak Stikstof) beginnen met de activiteiten nadat u op uw ingediende melding een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van het waterschap. Een melding kunt u indienen via het omgevingsloket online of door een formulier op deze pagina te downloaden en retour te sturen aan het waterschap (mail/post).