Kabels en leidingen leggen bij een waterkering

Kabels en leidingen leggen, wijzigen of verwijderen in en nabij waterkeringen

U wilt kabels of leidingen leggen of verwijderen bij een dijk. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

kabels-en-leidingen

Kabels en leidingen leggen, wijzigen of verwijderen bij een waterkering

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor het leggen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen inclusief alle bijbehorende voorzieningen bij een waterkering, is een vergunning nodig van het waterschap. Dit geldt ook wanneer deze kabels en/of leidingen de dijk kruisen.

Wij adviseren u in deze gevallen altijd in vooroverleg te treden met het waterschap. U kunt daarvoor contact opnemen met een vergunningverlener via 0314-369783.

Het aanvragen van de vergunning kunt u doen via Omgevingsloket online.