Onttrekken van oppervlaktewater

U wilt oppervlaktewater onttrekken. Het is nodig dat u hiervoor een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vanwege de gevolgen van het Coronavirus is het erg druk door extra aanvragen voor een vergunning of vooroverleg. We werken hard om al uw vragen en aanvragen af te handelen met de snelheid zoals u van ons gewend bent. Door drukte of personele bezetting kan het voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit zullen wij uiteraard altijd tijdig aan u aangeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wilt u weten wat het concreet voor u kan betekenen dan kunt u contact opnemen met de Vergunningen telefoon 06-52600942 (bereikbaar op ma t/m do van 9.00 t/m 12.00 en 13.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur)

onttrekken-oppervlaktewater

Oppervlaktewateronttrekking

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt oppervlaktewater onttrekken. Voor het waterschap is het belangrijk dat de doorstroming van het oppervlaktewater, waaraan wordt onttrokken, gegarandeerd blijft. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding (bijvoorbeeld droogvallen) te voorkomen, worden normen gesteld aan de hoeveelheid te onttrekken water. Daarom is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.