Noodvoorziening - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht


U wilt grondwater onttrekken ten behoeve van een noodvoorziening, bijvoorbeeld voor het bestrijden van een calamiteit (brand). U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap.

  • u onttrekt grondwater ten behoeve van een noodvoorziening.

Deze grondwateronttrekking is vrijgesteld van de vergunningplicht. U moet de onttrekking zo snel mogelijk melden bij het waterschap.

U bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.