Proefonttrekking - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht


U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

  • De hoeveelheid onttrokken grondwater bedraagt niet meer dan 100.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen;
  • De onttrekking duurt niet langer dan een aaneengesloten periode van 180 dagen;
  • De pompcapaciteit is minimaal 10 m3 per uur.

Voldoet u aan deze criteria? Dan moet u de onttrekking melden bij het waterschap, 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden.

Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. u bent verplicht de waterhoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur.

b. u bent verplicht de bronnen na definitieve beëindiging van de onttrekking te dichten en daarbij de oorspronkelijke scheiding van de bodemlagen te herstellen.

Wilt u meer onttrekken of zijn er andere bijzonderheden, kijk dan verder bij tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig.

Let op: loost u het water op oppervlaktewater? Dan heeft u daarvoor ook een vergunning nodig. Via het formulier dat u rechts op deze pagina kunt downloaden, vraagt u zowel de onttrekking als de lozing aan.

.