Afstromend hemelwater

Afstromend hemelwater (regen en sneeuw) is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt verontreinigd kunnen raken. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt.

afstromend-hemelwater

Uitlogende bouwmaterialen toepassen bij lozen hemelwater

Mogelijkheid onder zorgplicht

Afstromend hemelwater (regen en sneeuw) is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er – afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt - uitloging plaatsvinden. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt.