Uitstroomvoorziening plaatsen

U wilt een uitstroomvoorziening plaatsen in een watergang. U heeft hiervoor een vergunning nodig van het waterschap. Op deze pagina leest u hier meer over.

U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen. Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via  0314-369783.

loost-op-oppervlaktewater

Uitstroomvoorziening plaatsen

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Wanneer u water loost op oppervlaktewater, kan het zijn dat u een uitstroomvoorziening wilt plaatsen in een oppervlaktewater waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is. Voor uitstroomvoorzieningen is vergunning nodig van het waterschap.