5 stroomgebieden Beheersgebied Liemers / Veluwe Beheersgebied Oude IJssel Beheersgebied Baakse Beek Berkel Beheersgebied Schipbeek

______________________________________________________________________________________________________________________

PROCLAIMER

Waterschap Rijn en IJssel verleent burgers, bedrijven en mede-overheden toegang tot (geo-)gegevens die voor bedrijfsspecifieke doeleinden zijn ingewonnen door het waterschap. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld voor hergebruik en visualisatie. Waterschap Rijn en IJssel vindt het belangrijk dat gegevens die met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, maar die ook extern gebruikt kunnen worden, op een laagdrempelige manier breder beschikbaar worden gesteld dan alleen voor onze eigen doeleinden. Om gegevenssets beschikbaar te stellen is de viewerservice gemaakt. De opgenomen data komen tot stand onder verantwoordelijkheid van waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap vervaardigt deze data zorgvuldig en draagt zorg voor het actualiseren van de data. De termijn waarop dat gebeurt is afhankelijk van de eigen werkprocessen waarin de data nodig zijn. Wij vragen uw begrip voor het feit dat datasets daarom nooit helemaal ‘bij’ zullen zijn. Als u op zoek bent naar de meest actuele dataset, kunt u altijd contact opnemen met het waterschap om daarover navraag te doen. Het kan gebeuren dat bij het vervaardigen of verwerken van data fouten worden gemaakt, die leiden tot fouten in de gegevenssets. Een voorbeeld is dat er een afwijking kan bestaan in de ligging van een object of dat bestaande objecten ontbreken. Indien u constateert dat data onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt het waterschap het bijzonder op prijs als u ons hierop attendeert via systeembeschrijvingen@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl o.v.v. "Systeembeschrijvingen website". Het waterschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de door haar gegenereerde gegevenssets aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het is toegestaan om op basis van deze gegevens nieuwe dataproducten te publiceren. De gegevens blijven echter eigendom van Waterschap Rijn en IJssel.

Hotspots

Beheersgebied Baakse Beek

Met o.a. de Baakse Beek, Veengoot, Oosterwijkse Vloed en de Grote Beek

Beheersgebied Oude IJssel

Met o.a. de Oude IJssel, Aastrang, Boven Slinge, Bielheimerbeek, Keizersbeek en Waalse Water

Beheersgebied Liemers / Veluwe

Met o.a. de watergangen in de Liemers, Bevermeer, Rijnstrangen, Arnhem en Veluwezoom.

Berkel

Met o.a. de Berkel, Ramsbeek, Bolksbeek, Groenlose Slinge, Eefse Beek en Vierakkerse Laak.

Beheersgebied Schipbeek

Met o.a. Buurserbeek, Zoddebeek, Schipbeek, Zuidelijk Afwateringskanaal en Dortherbeek