Baakse Beek documenten (code eindigend met BB)

Gepubliceerd op 13 maart 2015

Documenten van de Baakse Beek. Ze zijn in willekeurige volgorde verzameld en gearchiveerd. Beschikbare documenten zijn via de onderstaande linkjes in te zien.

[001BB] Integrale visie Baakse Beek-Veengoot, ‘Herstel de sponswerking’ (Rapport, 2007) (pdf, 11 MB)

[002BB] Het Waterhuishoudkundig systeeem en herbeoordeling (rapport, 1996) (pdf, 7.7 MB)

[002BB] Bijlagen (zip, 3.3 MB)

[003BB] Draaiboek water tekort Baakse Beek (Rapport, 2014) (docx, 1.5 MB)

[004BB] Draaiboek wateroverlast Baakse Beek (Rapport, 2014) (docx, 1.3 MB)

[005BB] Distributiemodel deel C, (Noord) Oost en Zuid Nederland (Rapport, 2009) (pdf, 2.5 MB)

[006BB] Reconstructie van de historische Hydrologie, ‘Pilotstudie voor een stroomgebied in hoog Nederland’ (Rapport, 2007). (pdf, 4.8 MB)

[007BB] ‘Veilige IJssel’ door de eeuwen heen (Rapport, 2014) (pdf, 2.2 MB)

[008BB] Aaltense Goor waterberging en natuurherstel (Rapport, 2012) (pdf, 3.5 MB)

[009BB] Basisafvoer van de Baakse Beek, onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek (Rapport, 2013)

[010BB] Raamwerkplanning en watervoorziening Verkenning van mogelijkheden in het stroomgebied van de Baakse Beek (Rapport, 1991) (pdf, 9 MB)

[011BB] Verbindingen tussen de Baakse Beek en de Veengoot (Memo, 2014) (docx, 2.1 MB)

[012BB] Beoordelingsrapport, ‘Toets op Veiligheid 2011, derde ronde toetsrapport primaire waterkeringen’ (Rapport, 2011) (pdf, 1.3 MB)

[013BB] Dubbele Berging mogelijk, gewenst ‘Mogelijkheden van gebruik van bergingsgebieden voor zowel hoofd- als regionaal systeem (Rapport, 2004) (pdf, 807 kB)

[014BB] Evaluatie regionale wateroverlast augustus 2010 (Rapport, 2010) (pdf, 7.8 MB)

[015BB] Ecologische inrichtingsvisie Grote Beek: De ecologische mogelijkheden in het stroomgebied Grote Beek (Rapport, 2004).

[016BB] Gebiedsrapportage KRW, Waterlichaam Grote Beek (Rapport, 2008) (doc, 11 MB)

[017BB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Veengoot (Rapport, 2008). (doc, 12 MB)

[018BB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Oosterwijkse Vloed (Rapport, 2008). (doc, 2.7 MB)

[019BB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Baakse Beek (Rapport, 2008). (doc, 3.6 MB)

[020BB] Quick scan geneesmiddelen Provincie Gelderland, Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geneesmiddelen (Rapport, 2014) (pdf, 5.1 MB)

[021BB] Water naar ’t Klooster dragen, ‘monitoring verdrogingsbestrijding’ (Rapport, 1998) (pdf, 13 MB)

[022BB] ‘Haalbaarheidsonderzoek bestrijding verdroging: Project ’t Zand/De Wiersse’ (Rapport, 1994).

[023BB] Gebiedsdosier Gelderland, Winning ’t Klooster (Rapport, 2012) (pdf, 5.3 MB)

[024BB] Integrale evaluatie waterinlaat ’t Klooster 1997-2005 (Rapport, 2008) (pdf, 3.7 MB)

[025BB] Gebiedproces Baakse Beek-Veengoot, Bouwsteen Water (Rapport, 2010) (pdf, 6.6 MB)

[026BB] Landschapsherstel in de stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot, ‘Naar een duurzaam landschap’ (Rapport, 2007) (pdf, 5.3 MB)

[027BB] Landgoederenzone Baakse Beek, ‘Ontwerpstudie waterbeheer, Cultuurhistorische als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling’ (Rapport, 2006). (pdf, 4.9 MB)

[028BB] Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel (Rapport, 2007) (pdf, 5.8 MB)

[029BB] De bodemgesteldheid van de gebieden Berkeldal, Graafschap, Wildenborch, Warnsveld-Vierakker en Hummelo-Keppel (Rapport, 2000) (pdf, 312 kB)

[030BB] Boven- en middenloop Baakse Beek -Veengoot, cultuurhistorische verkenning (Rapport, 2010) (pdf, 6.6 MB)

[031BB] Bodemsoorten beschrijving Droge zandgronden, enkeeerdgronden, zandgronden, veldpodzolgronden en beekeerdgronden (Memo) (pdf, 16 kB)

[032BB] Kansenkaart water- en landnatuur Oosterwijkse Vloed en Hengelose Beek (Rapport, 2014) (pdf, 19 MB)

[033BB] Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving Gemeente Oost Gelre een beeld van ontginningssporen tot wederopbouwarchitectuur (Rapport, 2006) (pdf, 10 MB)

[034BB] Voorstel Directieteam, Risico’s en communicatie Stroomkanaal Hackfort (16-1-2012)

[035BB] Detailkaart watersysteem Baakse Beek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013) (pdf, 6.1 MB)

[036BB] Momenten in de regio de Dichting van de Baakse Overlaat (memo, 1999) (doc, 37 kB)

[037BB] De Spiegel, Als het water dreigt (artikel, 24 jan 1948) (pdf, 1.5 MB)

[038BB] GGOR Lindese Laak - Hallerlaak (rapport, 2011) (pdf, 3.9 MB)[039BB] Hydrologisch perspectief Baakse Beek-Veengoot (rapport, 2013) (docx, 7.4 MB)