Oude IJssel documenten (code eindigend met OIJ)

Documenten van de Oude IJssel. Ze zijn in willekeurige volgorde verzameld en gearchiveerd. Beschikbare documenten zijn via de onderstaande linkjes in te zien.

[001OIJ] Toetspeilen Oude IJssel (Rapport, 2005) (pdf, 1.9 MB)

[002OIJ] Draaiboek Watertekort Stroomgebied Oude IJssel (Rapport, 2014) (docx, 1.2 MB)

[003OIJ] Detailkaart watersysteem Oude IJssel, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (Kaart, 2013) (pdf, 6.2 MB)

[004OIJ] Gewässersteckbrief Issel, tabel 1,2-3 (factsheet) (pdf, 184 kB)

[005OIJ] Investeringsvoorstel AB, renovatie stuwen Keizersbeek (Voorstel, 2013) (pdf, 68 kB)

[006OIJ] Strijd om de rivieren 200 jaar rivierenbeleid in Nederland (Rapport, 2006) (pdf, 3.9 MB)

[007OIJ] Historie Oude IJssel 1 (memo) (docx, 23 kB)

[008OIJ] Historie Oude IJssel 2 (memo) (doc, 37 kB)

[009OIJ] De Seesinkbeek Een beek in de Gelderse Achterhoek (Rapport, 2012). (pdf, 6.1 MB)

[010OIJ] Masterplan De Pol (Rapport, 2011) (pdf, 5.7 MB)

[011OIJ] Niet Afwentelen, Een verkennend onderzoek naar de toename van piekafvoeren na klimaatverandering op hoogwater op de Gelderse IJssel (Rapport, 2013) (pdf, 3.9 MB)

[012OIJ] Ecologische verbindingszone Oude IJssel, Deeltraject stad Doetinchem (Rapport, 1997) (pdf, 4.3 MB)

[013OIJ] Rapport Visserijkundig Onderzoek, Oude IJssel te Terborg (Rapport, 2008) (pdf, 2.5 MB)

[014OIJ] KRW-bemonstering 19 beken Waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2008) (pdf, 2.5 MB)

[015OIJ] EVZ Oude IJssel (Rapport)

[016OIJ] AB 21-06-2007 Beroeps- en recreatievaart op de Oude IJssel (Besluit, 2007) (pdf, 472 kB)

[017OIJ] Voorstel aan het college van Dijkgraaf en Heemraden , beheerplan vaarweg Oude IJssel 2009-2013 (Voorstel, 2009) (pdf, 4.8 MB)

[018OIJ] Uitwerkingsnota toeristisch recreatief medegebruik Oude IJssel (Rapport, 2013) (pdf, 1.7 MB)

[019OIJ] Voorstel aan Provinciale Staten, Vaarwegverordening Gelderland (voorstel, 2009) (pdf, 41 kB)

[020OIJ] Diverse waterbodemonderzoeken, EVZ Oude IJssel (Rapport, 2012) (pdf, 21 MB)

[021OIJ] Gemeente Doesburg, Bestemmingsplan IJssel en Oude IJssel, toelichting (Rapport, 2013). (pdf, 2.5 MB)

[022OIJ] De Tertiaire en Kwartaire geologische ontstaansgeschiedenis van de gemeente Oude IJsselstreek en omgeving (Rapport, 2011) (pdf, 14 MB)

[023OIJ] Nieuwe noabers vernieuwend landschap, Landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente Aalten (Rapport, 2007) (pdf, 1.4 MB)

[024OIJ] Een mooier buitengebied maken we samen! (Rapport, 2010) (pdf, 3.8 MB)

[025OIJ] Ontwikkelingsvisie Zandwinlocatie Azewijnse Broek (Rapport, 2009) (pdf, 1.5 MB)

[026OIJ] Gewässersteckbrief Schlinge Tab. 1.2-5 (factsheet) (pdf, 178 kB)

[027OIJ] Gewässersteckbrief Bocholter Aa Tab. 1.2-4 (factsheet) (pdf, 183 kB)

[028OIJ] Draaiboek wateroverlast Oude IJssel (rapport, 2014) (docx, 1.4 MB)