Schipbeek documenten (code eindigend met SB)

Documenten van de Schipbeek. Ze zijn in willekeurige volgorde verzameld en gearchiveerd.

[001SB] Uit de geschiedenis van de Schipbeek (Artikel, 1934) (pdf, 12 MB)

[002SB] Schipbeek Historie (memo) (pdf, 958 kB)

[003SB] Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de BuurserbeekSchipbeek terug naar 1850 (Rapport, 2013) (pdf, 7.4 MB)

[004SB] De Buurserbeek, terug naar vroeger (Rapport, 2003) (pdf, 2.8 MB)

[005SB] Analyse van het watersysteem van de Buurserbeek in relatie tot de Regge (Rapport)

[006SB] Bouwstenen voor een meer natuurlijke Buurserbeek (Boek, 1998)

[007SB] Herstel verbinding Buurserbeek Rutbeek (Boek, 2001)

[008SB] Herstelmogelijkheden Buurserbeek achtergrond bij Visie (Rapport, 1999)

[009SB] Herstelmogelijkheden Buurserbeek Effectenstudie (Rapport 1999)

[010SB] Inundatie (overstroming van gebieden) en meandering (proces waardoor beken en rivieren kronkelen) een aangename verandering (1999)

[011SB] Visie voor herstel van de Buurserbeek (Rapport, 2002)

[012SB] Rapport Dortherbeek (Rapport, 2003)

[013SB] Gewässersteckbrief Ahauser Aa, tabel 1,2-7 (factsheet) (pdf, 51 kB)

[014SB] Draaiboek wateroverlast schipbeek (Rapport, 2014) (docx, 1.2 MB)

[015SB] Hydrologisch onderzoek Dortherbeek (Rapport, 2011)

[016SB] Kringen in het water, Heden en verleden van de Alstätter Aa Buurserbeek Schipbeek (Boek, 2005)

[017SB] GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem) rapportage Buurserzand Haaksbergerveen (conceptrapport, 2014)

[018SB] Waterschap de Schipbeek 1881-1981 (Boek, 1981)

[019SB] Varen waar geen water is_Reconstructie van een verdwenen wereld_geschiedennis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930 (Boek, 1981)

[020SB] Verslag WRD en WRIJ waterverdeling Schipbeek (2009) (pdf, 118 kB)

[021SB] Afspraken WRD waterinlaat Schipbeek (besluit, 2003) (pdf, 1.4 MB)

[022SB] Waterakkoord Twentekanalen (rapport, 2011) (pdf, 428 kB)

[023SB] Detailkaart watersysteem Schipbeek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (kaart, 2013) (pdf, 5.9 MB)

[024SB] Gebiedsdocument KRW Waterlichaam Schipbeek (conceptrapport, 2007) (pdf, 627 kB)

[025SB] Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012 (Rapport, 2012) (pdf, 4.7 MB)

[026SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Buurserbeek (Rapport, 2008) (doc, 1.7 MB)

[027SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Dortherbeek (Rapport, 2008) (doc, 9.6 MB)

[028SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Dortherbeek Oost (Rapport, 2008) (doc, 10 MB)

[029SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Elsbeek (Rapport, 2008) (doc, 1.6 MB)

[030SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Oude Schipbeek (Rapport, 2008) (doc, 3.1 MB)[031SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Schipbeek (Rapport, 2008) (doc, 9.9 MB)

[031SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Schipbeek (Rapport, 2008) (doc, 9.9 MB)

[032SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Zoddebeek (Rapport, 2008) (doc, 9.4 MB)

[033SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Zuidelijk afwateringskanaal (Rapport, 2008) (doc, 1.6 MB)

[034SB] De buurser pot op Landgoed het Lankheet (folder (pdf, 1.9 MB))

[035SB] Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren 2010-2011-2012 (Folder) (pdf, 2.7 MB)

[036SB] Rapport Landgoederen Westerflier en Diepenheim Hydro- ecologische en cultuurhistorische analyse (Rapport, 2010)

[037SB] Waterkwaliteitsrapportage 2010 (rapport, 2011) (pdf, 3.7 MB)[038SB] Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Buurserzand en Haaksbergerveen (Rapport, 2014) (pdf, 6.8 MB)


Schipbeek Systeembeschrijving_EC3_27-3-2015 (xlsx, 4.9 MB)


Schipbeek Systeembeschrijving_EC3_27-3-2015_orig (xlsx, 4.9 MB)