Documenten Algemeen (code eindigend met A)

Documenten die voor heel (of grote delen van) het beheersgebied relevant zijn. Ze zijn in willekeurige volgorde verzameld en gearchiveerd.

[001A] Afwentelingsonderzoek oppervlaktewater Rijn-Oost (Rapport, 2012) (pdf, 14 MB)

[002A] Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu den jeweiligen Wasserkörpern (factsheet) (pdf, 183 kB)

[003A] De Rijntakken van de bovenrivieren seder 1600 (Rapport, 2003) (pdf, 13 MB)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000)

[005A] Voorstel AB, Peilenplannen en ontwerppeilbesluiten Schipbeek, Berkel en Oude IJssel Aa-strang (2006) (pdf, 68 kB)

[006A] De wateropgave voor Waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2002) (pdf, 2.9 MB)

[007A] Regionale waterkeringen RenIJssel deel 1 (Kaart, 2000) (pdf, 2.3 MB)

[008A] Regionale waterkeringen RenIJssel deel 2 (Kaart, 2000) (pdf, 2.3 MB)

[009A] Toetingsresultaat landelijke normen regionale wateroverlast concept (Kaart, 2007) (pdf, 2.6 MB)

[010A] Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water, 2015-2012 (Rapport, 2012). (pdf, 18 MB)

[011A] Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water (Rapport, 2007) (pdf, 1.8 MB)

[012A] Waterrapport 2008-2011 (Rapport, 2012) (pdf, 7.5 MB)

[013A] Waterrapport 2011-2014 (Rapport, 2015) (pdf, 5.1 MB)

[014A] KRW factsheets (factsheets, 2013) (pdf, 4.7 MB)

[015A] Factsheets waterlichamen Actualisatie waterkwaliteitsopgave Periode 2016-2021 (Factsheets, 2014) (doc, 25 MB)

[016A] Evaluatie van 23 jaar macrofauna-monitoring bij Waterschap Rijn en IJssel (Rapport) (pdf, 11 MB)

[017A] Vissenatlas Gelderland (Boek, 2012)

[018A] Waterplan Gelderland 2010-2015 (Rapport, 2009) (pdf, 15 MB)

[019A] Hoofdrapportage KRW voor het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2007) (doc, 3.8 MB)

[020A] Vismigratie in de Achterhoek, Onderzoek naar vismigratie in de Schipbeek, de Groenlose Slinge en de Oude IJssel (Rapport, 2007) (pdf, 2.8 MB)

[021A] Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2008 (Rapport, 2008) (pdf, 3.2 MB)

[022A] Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012 (Rapport, 2012) (pdf, 4.7 MB)

[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1 algemene uitwerking (Rapport, 2013) (pdf, 2.3 MB)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2 gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (Rapport, 2013) (pdf, 1.8 MB)

[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004) (pdf, 195 kB)

[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007) (pdf, 1.7 MB)

[027A] Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013) (pdf, 8.9 MB)

[028A] Overzicht vrijstellingwateren vis (lijst) (pdf, 29 kB)

[029A] Bodemkaart van Nederland, Blad 40 West Arnhem, Blad 41 Oost Arnhem (Rapport, 1983) (pdf, 13 MB)

[030A] Bodemkaart van Nederland, Blad 41 West Aalten, Blad 41 Oost Aalten (Rapport, 1983) (pdf, 15 MB)

[031A] Bodemkaart van Nederland, Blad 34 West Enschede, Blad 34 Oost Enschede, Blad 35 Glanerbruf (Rapport, 1983) (pdf, 11 MB)

[032A] Bodemkaart van Nederland, Blad 33 West Apeldoorn, Blad 33 Oost Apeldoorn (Rapport, 1983) (pdf, 9.8 MB)

[033A] Toelichting Leggertekst (Memo) (pdf, 553 kB)

[034A] Legger watergangen en bergingsgebieden Bepalingen en toelichting (Memo) (pdf, 146 kB)

[035A] Veldgids beheer en onderhoud, natuurwedgeving in de praktijk (Rapport, 2010) (pdf, 4.1 MB)

[036A] Dwarsprofielen volgens de keur (Tekeningen, 2012) (pdf, 264 kB)

[037A] Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (Rapport, 2012) (pdf, 3 MB)

[038A] Programma van eisen Beheer en OnderhoudsPlan (BOP) binnen waterbeheer (Memo, 2012) (docx, 46 kB)

[039A] Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland (Rapport, 2012). (pdf, 713 kB)

[040A] Hoog middelhoog en laag - een archeologische verwachtings en cultuurhistorische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth. (Rapport, 2007) (pdf, 8.8 MB)

[042A] Factsheet 1 INDENO(1,2,3-CD)PYREEN (factsheet, 2005) (pdf, 28 kB)[043A] Lijst met HEN- en SED wateren (lijst) (pdf, 41 kB)

[043A] Lijst met HEN- en SED wateren (lijst) (pdf, 41 kB)

[044A] Voorstel AB, Vaststellen Watervisie 2030 (2013) (pdf, 220 kB)

[045A] Korte schets van de oecohydrologische positie van de Achterhoek en Liemers (artikel, 2007) (pdf, 96 kB)

[046A] Strijd om de rivieren (Rapport, 2007) (pdf, 12 MB)

[047A] Inventaris van het archief van de Natuurwetenschappelijke Commissie, 1923-1997 (Rapport, 2010) (pdf, 701 kB)

[048A] WRIJ Waterbeheerplan 2010-2015 (rapport 2010) (pdf, 3.3 MB)

[050A] Waterwijzer Ecogische profielen van waternatuur in Gelderland (Rapport 2002) (pdf, 16 MB)[001A] Afwentelingsonderzoek oppervlaktewater Rijn-Oost (Rapport, 2012) (pdf, 14 MB)

[051A] Kernkwaliteiten GGN en GO (factsheets) (pdf, 5.5 MB)

[052A] Bijlagen ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 (rapport, 2015) (pdf, 11 MB)