Baakse Beek


BB bij kasteel Ruurlo

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Baakse Beek. Het betreft uitgebreide (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld  de ligging, de zijtakken, bodemopbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit. Wilt u meer beknopte informatie? Bekijk dan de samenvatting.

2 Algemene informatie

Veengoot 3 - foto H. Marsman 2008

Algemene informatie over het beheersgebied Baakse Beek onderverdeeld in de volgende thema's:

3 Watersysteem

DSC01316 (Small)

Beschrijving van het watersysteem in het beheersgebied Baakse Beek. Het gaat hier om de belangrijkste watergangen, kunstwerken, de werking van het watersysteem en de dimensionering van de watergangen.

4 Waterkwantiteit

DSC01318 (Small)

Algemene beschrijving van waterverdeling, afvoerkarakteristieken, waterbalans en peilbeheer.

5 Waterveiligheid en -overlast

2010_08_27_Lichtenvoorde Vragenderweg (3) (Small)

Beschrijving van keringen, kades, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) e.d.

6 Waterkwaliteit

WQ

Algemene beschrijving van de waterkwaliteit met een focus op de kwaliteit volgens de KRW.

7 Grondwater

GW droog

Algemene beschrijving van grondwaterstanden, -stroming, -onttrekkingen, kwel (uittredend grondwater) en wegzijging

8 Maatschappelijke functies

maatschappelijke functies

Algemene omschrijving van maatschappelijke functies in het beheersgebied Schipbeek, zoals:

9 Beheer en onderhoud

onderhoud

Beheer en onderhoud

Samenvatting Systeembeschrijving beheersgebied Baakse Beek

U kunt de informatie op deze pagina's ook downloaden als pdf. Download Baakse Beek statische beschrijving 10-11-2015 (pdf, 5.6 MB)