Gebiedsbegrenzing en indeling

2.1-v2Kaart 2.1: Begrenzing beheersgebied Baakse Beek

Het beheersgebied van de Baakse Beek heeft een oppervlak van bijna 38.000 ha.

  • In het noorden grenst het gebied aan het beheersgebied van de Berkel.
  • In het oosten en zuiden grenst het aan het beheersgebied van de Oude IJssel.
  • In het westen vormt de IJssel de begrenzing.

Het beheersgebied van de Baakse Beek bevat vier grotere watergangen, namelijk de Baakse Beek, Veengoot, Oosterwijkse Vloed en Grote Beek. Het laatstgenoemde stroomgebied mondt rechtstreeks uit in de IJssel. Door de verbindigen tussen Veengoot en de Baakse Beek (zie Watersysteem) kunnen de stroomgebieden als één geheel worden gezien. Het beheersgebied van de Baakse Beek ligt voor het grootste deel in de gemeenten Bronckhorst, Oost Gelre, Aalten en Berkelland (zie kaart 2.1). De gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem, Doesburg, Zutphen en Lochem liggen voor een klein deel binnen de begrenzing. Het beheersgebied Baakse Beek is op te delen in 3 deelgebieden.

  • Baakse Beek - Veengoot (noordelijk gelegen in beheersgebied Baakse Beek): De Baakse Beek en de Veengoot vormen samen de hoofdstromen van het gebied. Ze stromen van Lichtenvoorde in noordwestelijke richting via Ruurlo en Vorden naar de IJssel. Bovenstrooms wordt de Baakse Beek onder andere gevoed door de terrasrandbeken: Lievelderbeek, Vragenderbeek, Besselinkbeek, Visserijbeek en de Weijenborgerbeek. Halverwege de Baakse Beek, bij Ruurlo, vormt de Van Heeckerenbeek een belangrijke verbinding met de Veengoot. De Veengoot loopt evenwijdig aan de Baakse Beek en wordt onder andere gevoed door de Zilverbeek (terrasrandbeek) en de Flierbeek die aan de voet van de terrasrand ontspringt. De Veengoot stroomt globaal in noordwestelijke richting. Daarbij passeert hij de woonkernen Harreveld, Mariënvelde, Veldhoek en Vorden. Een belangrijke benedenstroomse zijtak van de Veengoot is de Lindense Laak. Iets ten oosten van Wichmond komen de Baakse Beek en de Veengoot samen. Vanaf Wichmond stroomt de Baakse Beek in westelijke richting naar het Gemaal Baakse Beek. Het Stroomkanaal van Hackfort (of Groene Kanaal) vormt de andere verbinding met de IJssel.
  • Oosterwijkse Vloed (westelijk gelegen in beheersgebied Baakse Beek): De Oosterwijkse Vloed ligt centraal in het beheersgebied Baakse Beek, begint ten oosten van Zelhem, stroomt langs Hengelo en mondt uit in de Baakse Beek, vlak voor de IJssel.
  • Grote beek (zuid westelijk gelegen in beheersgebied Baakse Beek): De Grote Beek begint even ten oosten van Doetinchem nabij de buurtschap IJzevoorde. Nabij de woonkern Bronkhorst mondt de Grote Beek uit in de IJssel. De belangrijkste zijbeken zijn de Heidenhoekse Vloed, de Hummelose beek, de Rode Beek en de Kleine Beek .

Literatuur

[004BB] Draaiboek wateroverlast Baakse Beek (Rapport, 2014)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten