Grondwateronttrekking en - stroming

7.2 GW

Kaart 7.2: Grondwateronttrekkingen en –stroming in het beheersgebied van de Baakse Beek

In het beheersgebied komen enkele grote en veel kleine onttrekkingen voor (kaart 7.2).

  • De grootste onttrekking is de Vitens (drinkwaterbedrijf) drinkwaterwinning ‘t Klooster bij Hengelo. Drinkwaterwinning ’t Klooster is sinds 1965 actief en pompt jaarlijks ca. 4.8 miljoen m3 grondwater op, er is een vergunning voor 5.44 miljoen m3/jaar (zie kaart 7.2). Als gevolg van de onttrekkingen zijn de grondwaterstanden op landgoed Zelle gemiddeld met 20 cm gedaald.
  • Via Pompstation Olde Kaste bij Hengelo wordt nog eens 0.3 miljoen m3/jaar opgepompt.
  • In het beheersgebied komen verder diverse industriële onttrekkingen en (tijdelijke) bronbemalingen voor, meestal in de buurt van stedelijk gebied. Hiervan is vooral Aviko in Steenderen de grootste onttrekking, ruim 1 miljoen m3/jaar.
  • In droge periodes wordt op veel plaatsen grondwater onttrokken om het land te beregenen.
  • Voor zover bekend wordt er jaarlijks bijna 10 miljoen m3 per jaar onttrokken, waarvan ongeveer de helft aan drinkwater bij Hengelo. Van beregeningen is vaak niet bekend hoeveel er wordt onttrokken.
  • Grote onttrekkingen buiten het beheersgebied hebben effect op de grondwaterstroming in het gebied, zoals de winningen ten noordoosten van Vorden.

Literatuur

[021BB] Water naar ’t Klooster dragen, ‘monitoring verdrogingsbestrijding’ (Rapport, 1998)

[022BB] ‘Haalbaarheidsonderzoek bestrijding verdroging: Project ’t Zand/De Wiersse’ (Rapport, 1994).

[023BB] Gebiedsdosier Gelderland, Winning ’t Klooster (Rapport, 2012)

[024BB] Integrale evaluatie waterinlaat ’t Klooster 1997-2005 (Rapport, 2008)

[025BB] Gebiedproces Baakse Beek-Veengoot, Bouwsteen Water (Rapport, 2010)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten


Kaart 7.2 Grondwateronttrekking en -stroming in beheersgebied Baakse Beek