Grote Beek

De Grote Beek is een apart afwaterend gebied binnen het beheersgebied van de Baakse Beek. Echter het stroomgebied van de Grote Beek is wel verbonden met die van de Baakse Beek-Veengoot (via de Kruisbrinkse Laak) en het stroomgebied van de Oosterwijkse vloed (via de Oude Hengelose Beek). Het stroomgebied van de Grote Beek is circa 9700 ha groot en ligt tussen de Oosterwijkse Vloed (ten noorden) en de Oude IJssel (ten zuiden). De beek ontspringt in het dal tussen de hoogten van de Zelhemse Enk en de rivierduinen van de Kruisbergsche Bosschen. Vervolgens stroomt de beek in noordwestelijke richting om bij Steenderen uit te monden in de IJssel. Bij een IJsselstand van 5,80 m+NAP treedt gemaal Grote Beek in werking (inslagpeil eerste pomp).

De beek heeft een genormaliseerd profiel waarbij de breedte van de waterspiegel varieert van 1 tot ongeveer 10 meter. Over de 21 km is slechts 7 meter hoogteverschil (0.34‰). In het gebied is relatief veel kwel (uittredend grondwater). Het is ondermeer afkomstig van de Zelhemse Enk en de Kruisbergsche Bosschen (zie kwel en wegzijging).

De belangrijkste zijtakken en bovenlopen zijn:

  • Heidenhoeksche Vloed: bovenloop van de Grote Beek ten noorden van Doetinchem.
  • Hummelose Beek/Leigraaf: zijtak ten zuiden van de Grote Beek, bij Hummelo. De Hummelose Beek begint aan de voet van de Kruisbergse Bosschen even ten westen van Doetinchem, loopt daarna als houtwalbeek door het landgoed Enghuizen en mondt via landbouwgebied uit in de Grote Beek. De Leigraaf begint in het landbouwgebied tussen de Broekstaat en de Grote Beek, loopt daarna als houtwalbeek door het landgoed Enghuizen en stroomt uit in de Hummelose Beek
  • Rode Beek: zijtak ten zuiden van de Grote Beek, tussen Hummelo en Doesburg. De Rode Beek begint in de bossen even ten westen van Hummelo en loopt via landbouwgebied uit in de Grote Beek.
  • Hoofdleiding van Drempt: zijtak ten zuiden van de Grote Beek, bij Doesburg / Drempt.
  • Kleine Beek: zijtak ten noorden van de Grote Beek.

Literatuur

[015BB] Ecologische inrichtingsvisie Grote Beek: De ecologische mogelijkheden in het stroomgebied Grote Beek (Rapport, 2004).

[035BB] Detailkaart watersysteem Baakse Beek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.