Gebiedsbegrenzing en indeling

Knipsel

Kaart 2.1: Begrenzing beheersgebied Berkel

Het stroomgebied van de Berkel is zowel gelegen in Duitsland als in Nederland. Het Duitse deel van het Berkelstroomgebied is 42.991 ha groot. Het beheersgebied van de Berkel in Nederland is ruim 51.000 ha. Een groot deel hiervan watert via de Berkel af op de IJssel of het Twentekanaal. De Groenlose Slinge is de grootste zijtak. Ze wordt gevoed door de beken ten (noord)oosten van Winterswijk die ontstaan in Duitsland. Het deel ten noorden van het Twentekanaal (8.721 ha) en de Visserij – Grote Waterleiding (3.920 ha) behoort feitelijk niet tot het stroomgebied van de Berkel omdat de watergangen niet uitmonden in de Berkel.

Het beheersgebied bevat delen van de gemeentes: Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en een klein deel van de gemeente Haaksbergen (zie kaart 2.1).

Het beheersgebied wordt in het westen begrensd door de IJssel. De noordwestgrens wordt gevormd door een natuurlijke waterscheiding tussen de beheersgebieden van de Schipbeek en Dommerbeek. Ten zuidoosten van het Twentekanaal vormen de Bolksbeek en Berkel de scheiding tussen de beheersgebieden van de Berkel en Schipbeek. Tussen Eibergen en de grens met Duitsland is er weer een natuurlijke waterscheiding aanwezig. In het oosten vormt de landsgrens met Duitsland de begrenzing van het beheersgebied. In het zuiden grenst het beheersgebied van de Berkel aan de beheersgebieden van de Oude IJssel (in het oosten bij Winterswijk) en Baakse Beek (van Lichtenvoorde tot aan de IJssel). Hier is een natuurlijke waterscheiding aanwezig.

Het beheersgebied Berkel is op te delen in 4 deelgebieden:

  • Berkel en zijtakken (excl. de Groenlose Slinge): De Berkel vanaf de grens tot de monding in de IJssel, inclusief de Bolksbeek en andere kleinere watergangen die uitmonden in de Berkel;
  • Groenlose Slinge en bovenlopen: Het stroomgebied van de Groenlose Slinge vanaf de grens bij Winterswijk tot bij Borculo waar de monding in de Berkel is;
  • Visserij en Grote Waterleiding: De Visserij is de bovenloop van de Grote Waterleiding. Het watersysteem watert af op het Twentekanaal.
  • Eefsebeek en Dommerbeek: De stroomgebieden van de Eefsebeek en Dommerbeek en een aantal andere kleinere beken liggen ten noorden van het Twentekanaal en zijn losstaande stroomgebieden.

Literatuur

[005B]   De Berkel beschouwd (Boek)

[009B]   Gewässersteckbrief Berkel (Factsheet)

[029B]   Detailkaart watersysteem Berkel, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (Kaart, 2013)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten


Kaart 2.1: Gebiedsbegrenzing en indeling Berkel