Grondwateronttrekking en - stroming

7.2 onttrek

Kaart 7.2: Grondwateronttrekkingen en -stroming

In het merendeel van het beheersgebied is de grondwaterstroming in noordwestelijke richting. Alleen in het uiterste westen is de stroomrichting van het grondwater westelijk naar de IJssel. In het oosten laten de dicht opeenvolgende isohypsen zien dat er een aanzienlijke verticale stroomrichting is. In het westen zijn hoogteverschillen kleiner en stroomt het grondwater meer in horizontale richting.

Grote permanente onttrekkingen (>150.000 m3/j), onttrekkingen voor drinkwater en Warmte –koude opslag (WKO (warmte-koude opslag in de bodem)) vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Kleinere onttrekkingen en tijdelijke onttrekkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Binnen het beheersgebied van de Berkel liggen vele onttrekkingen, vooral voor beregening maar ook voor industrie en bronbemaling (zie kaart 7.2). Op zes plaatsen wordt drinkwater onttrokken. Rond deze onttrekkingen zijn drie zones ingericht. De eerste zone is het grondwaterwingebied, gevolgd door het iets grotere grondwaterbeschermingsgebied en het nog grotere intrekgebied.

  • Lochem: 7 miljoen m3/j (werkelijk);
  • Vorden 5 - 2.8 miljoen m3/j (werkelijk);
  • Zutphen (sluit in 2015): 1 miljoen m3/j (werkelijk);
  • Olden Eibergen 8 miljoen m3/j (vergund);
  • Haarlo 7 miljoen m3/j (vergund);
  • Gorssel 8 miljoen m3/j (vergund).

In Borculo (Friesland Campina DOMO), Lochem (Friesland Foods Butter) en Zutphen (Sutfene stichting) zijn de grootste industriële onttrekkingen, tussen de 0.3 en 1.0 m3/jaar. Daarnaast zijn er op veel plaatsen bronbemalingen, van enkele duizenden tot bijna één miljoen kuub per jaar.

Literatuur

[016B] Vitens (drinkwaterbedrijf), Gebiedsdossier Haarlo - Olden Eibergen (Artikel)

[017B] Gebiedsdossier Haarlo - Olden Eibergen (factsheet)

[018B] Gebiedsdossier Vorden (Rapport, 2012)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten


Kaart 7.2 Grondwateronttrekkingen en -stroming