Visserij en Grote waterleiding

Ten oosten van Lochem liggen de Grote Waterleiding en de Visserij. De Visserij ontspringt op de flank van de Lochemse berg en daarna kruist deze de Berkel via een onderleider. Vanaf hier heet de watergang Grote Waterleiding en stroomt uit in het Twentekanaal. Door het lagere peil in de Visserij kan deze watergang niet vrij lozen in de Berkel. Ten noorden van de Berkel ontvangt de Grote Waterleiding water uit het gebied tussen de Bolksbeek, de Berkel en het Twentekanaal, met onder andere de Horstgoot. De Grote Waterleiding en Visserij zijn gegraven watergangen van 2 tot 10 meter breed en hebben een gemiddeld verhang van 0.50‰. Het gehele stroomgebied is circa 3.920 ha groot.

In droge tijden kan water vanuit de Groenlose Slinge worden ingelaten naar de Visserij, vlak voordat de Groenlose Slinge uitmondt in de Berkel. Daarnaast zijn er inlaatmogelijkheden vanuit de Bolksbeek en de Berkel om het streefpeil te handhaven. De Grote Waterleiding kent in de zomer afvoerloze periodes, maar valt niet droog.

Literatuur

[036B] Gebiedsgroeprapportage Grote Waterleiding (rapport, 10-2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.