Eefsebeek, Dommerbeek en noordelijke beken

Dommerbeek

De Dommerbeek is circa 8 km lang en het stroomgebied is circa 2.310 ha groot. De beek ontspringt bij Harfsen en mondt net ten noorden van Gorssel uit in de IJssel. De breedte van de beek varieert van 1 - 6 m en de diepte van 0,2 - 0,6 m. De beek is volledig genormaliseerd. De Dommerbeek kan normaal onder vrij verval lozen op de IJssel, bij hoge IJsselstanden wordt het water opgepompt door Gemaal Dommerbeek (zie kaart 3.1). Tijdens droge periodes vallen grote delen van de Dommerbeek droog.

Eefsebeek

De Eefsebeek is 7 km lang en ontvangt water van diverse beken ten noorden van het Twentekanaal, waaronder de Huurnerbeek en de Molenbeek. Het stroomgebied is circa 5.106 ha groot. Dit is inclusief de stroomgebieden van de Oude Eefsebeek en de Flierderbeek.

De beek stroomt net ten noorden van het Twentekanaal richting Eefde en mondt ten zuiden net benedenstrooms van de Sluis bij Eefde uit in het Twentekanaal. Het verhang van de beek is circa 0.28 ‰ en de breedte varieert tussen 11 en 16 m bij de monding van de beek in het Twentekanaal. De beek is met circa 80 cm vrij ondiep en de stroomsnelheden zijn doorgaans laag. De stuwen in de hoofdloop van de Eefsebeek zijn geautomatiseerd. Verder komen er diverse vaste en bedienbare stuwen voor in het stroomgebied.

Bij Inlaat Herkel kan water vanuit het Twentekanaal naar de Eefsebeek worden ingelaten. In het deel dat water kan ontvangen uit het Twentekanaal geldt een peilbesluit (zie peilbeheer). In het overige deel van het stroomgebied geldt geen peilbesluit. In de zomer stagneert hier de waterafvoer of vallen de watergangen droog.

Via een inlaat ten oosten van Eefde kan de Oude Eefsebeek en Flierderbeek water uit de Eefsebeek ontvangen. In natte omstandigheden watert de Flierderbeek af op de Oude Eefsebeek die via gemaal Oude Eefsebeek loost op het Twentekanaal. Dit is vooral nodig bij hoge IJsselstanden. De Oude Eefsebeek kan normaal onder vrij verval lozen het Twentekanaal.

Kleine stroomgebieden ten Noorden van het Twentekanaal

In het gebied ten noorden van het Twentekanaal komt nog een aantal kleine stroomgebieden voor zoals dat van de Tankhorsterbeek en de Aalsvoort. Deze watergangen zijn genormaliseerd en vallen in de zomer vaak droog of de waterafvoer stagneert o.a. als gevolg van de drainerende werking van het Twentekanaal. De stroomgebieden zijn beperkt van omvang en kunnen onder vrij verval afwateren op het Twentekanaal.

De oorspronkelijke Flierderbeek ontsprong op de Gorsselse hei. Een deel van de Flierderbeek is vergraven en verbonden met de Oude Eefsebeek. Het restant, de Oude Flierderbeek, is circa 2 km lang. De beek ontspringt ter hoogte van de N348 en mondt onder vrij verval uit in de IJssel. In de zomer en droge perioden valt de beek droog.

Literatuur

[034B] Gebiedsgroeprapportage EefseBeek (rapport, 10-2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.