Groenlose Slinge en Bovenlopen

De Groenlose Slinge is de grootste zijtak van de Berkel. Inclusief de (Duitse) bovenlopen is het stroomgebied 19.400 ha groot. De gemiddelde afvoer van de beek is 2.1 m3/s, ongeveer 1/3 van de Berkel nadat de beken zijn samengekomen.

Bij de RWZI (rioolwaterzuivering) Winterswijk ontstaat de Groenlose Slinge bij het samenkomen van de Ratumsebeek / Willinkbeek en de Wehmerbeek, het verlengde van de Vossenveldbeek. Iets verder stroomafwaarts mondt de Beurzerbeek uit in de Groenlose Slinge. De Groenlose Slinge stroomt vervolgens om Groenlo heen en richting Borculo. Vlak voor Borculo mondt de Meibeek uit in de Groenlose Slinge. Benedenstrooms van Borculo, bij stuw Beekvliet, stroomt de beek uit in de Berkel. De Groenlose Slinge is ruim 27 km lang. De beek is veelal genormaliseerd, heeft een verval van circa 0.68‰ en ruim dertig vooral vaste overlaten. Alleen stuw Beekvliet is verstelbaar. De breedte varieert van 4 m bij RWZI Winterswijk tot 21m bij de monding in de Berkel. Op meerdere plaatsen in de Groenlose Slinge heeft hermeandering plaatsgevonden, zijn de overlaten vispasseerbaar gemaakt en zijn natuurvriendelijke oevers en stapstenen aangelegd.

De bovenlopen Ratumsebeek, Willinkbeek en Beurzerbeek zijn ‘houtwalbeken’ en hebben een relatief natuurlijk karakter met veel met bomen begroeide oevers en meanderende delen. De beken ontspringen in Duitsland, zijn in totaal tussen de 10 en de 18 km lang en overbruggen een relatief groot hoogteverschil in een korte afstand (zie tabel 3.1). De Ratumsebeek en Willinkbeek zijn 1.5 tot 5.0 meter breed, liggen veelal diep ingesleten maar zijn zelf (zeer) ondiep. De Beurzerbeek heeft het grootste stroomgebied van de drie en is met een breedte van ruim 18 m bij de Groenlose Slinge ook een stuk breder en dieper dan de andere twee bovenlopen. Bovenstrooms is de Beurzerbeek vrij ‘natuurlijk’ met begroeide oevers en meanders. Tussen de Ratumsebeek en de Beurzerbeek ligt een verbinding, de Koppelleiding. Deze leidt piekafvoeren van de Ratumsebeek naar de Beurzerbeek. Benedenstrooms van de Koppelleiding is de Beurzerbeek meer gecultiveerd met rechtere oevers en minder natuurlijke begroeiing. Wel is dit deel voorzien van natuurvriendelijke oevers.

De Meibeek/Nieuwe Waterleiding stroomt ten zuiden van de Groenlose Slinge tussen Groenlo – Ruurlo. De beek ontvangt water uit het Ruurlose broek en in droge tijden kan ter hoogte van Beltrum water worden ingelaten uit de Berkel. De beek is in totaal 16 km lang en heeft een verhang van 0.81‰. De grootste hoogteverschillen worden bij Groenlo overbrugd. Vanuit de Meibeek wordt ook water ingelaten richting de Visserij (zie kaart 3.2)

Literatuur

[019B] beleef de natuur in Winterswijk (Boek)

[003B] Beschrijving peilbeheer (Memo, 1983)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[035B] Gebiedsgroeprapportage Groenlose Slinge (rapport, 10-2007)

[038B] Gebiedsgroeprapportage Meibeek (rapport, 10-2007)

[040B] Gebiedsgroeprapportage Ratumsebeek (rapport, 10-2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.