Beroepsscheepvaart

Er is geen beroepsscheepvaart op de regionale wateren in het beheersgebied van Liemers Veluwe. Natuurlijk is er wel (beroeps)scheepvaart op de Rijntakken.