Cultuurhistorie en watererfgoed

8.1 watererfgoed

Kaart 8.1 Watererfgoed & cultuurhistorie in beheersgebied Liemers Veluwe (zie watererfgoed.wrij.nl)

beheersgebied Liemers Veluwe heeft belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Langs de gehele rivier liggen vele interessante cultuurhistorische gebieden en objecten, zoals burchten, kastelen, landgoederen en plaatsen met een van oudsher strategische ligging aan de rivier. Denk hierbij aan Arnhem maar ook aan Westervoort. Objecten van het WRIJ (Waterschap Rijn en IJssel) watererfgoed zijn vooral te vinden langs de grote rivieren, bij de Rijnstrangen (zoals gemalen en peilschalen) en langs de sprengenbeken van de Veluwe (zoals watermolens).

De meest in het oog springende objecten zijn:

  • Gemaal Oude Rijn
  • Kasteel Middachten en Hof te Dieren
  • Diverse sprengenbeken
  • Kasteel Zypendaal
  • Kasteel Bergh

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.