Grondwateronttrekking en - stroming

In het beheersgebied Liemers Veluwe wordt op vijf plaatsen drinkwater onttrokken. Drie hiervan liggen op de rand van de Veluwe, de overige twee bij Montferland. Deze zijn goed voor een jaarlijks debiet van 18 miljoen kubieke meter. Naast de drinkwateronttrekkingen zijn er industriële onttrekkingen, bronbemalingen en onttrekkingen voor beregening (zie kaart 7.2).

7.2 gw

Kaart 7.2: Grondwateronttrekkingen en -stroming

Op de (rand van de) Veluwe bevinden zich een viertal drinkwateronttrekkingen, waarvan drie binnen het beheersgebied van WRIJ. (Waterschap Rijn en IJssel) De meest oostelijke drinkwateronttrekking op de Veluwe, bij Ellecom heeft een verdrogende invloed op de bronbossen van Middachten en de terreinen van het “Hof te Dieren”. De onttrekking bij Arnhem (in het noordwesten) is veruit de grootste. Hier wordt jaarlijks bijna 10 miljoen m3 drinkwater onttrokken. Naast de onttrekkingen bij de Veluwe zijn er alleen op de stuwwal van Montferland, bij Zeddam nog twee relatief kleine drinkwateronttrekkingen. Alle drinkwateronttrekkingen zijn omgeven door een intrek-, beschermings- en waterwingebied (zie kaart 7.2).

  • Ellecom: 4 miljoen m3/j
  • Rozendaal: 6 miljoen m3/j
  • Arnhem: 5 miljoen m3/j
  • Zeddam: 4 + 1.0 miljoen m3/j

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten


Kaart 7.2 Grondwateronttrekking en -stroming