Zwemwater

In het stroomgebied van de Liemers Veluwe liggen 3 van de 17 officiële WRIJ (Waterschap Rijn en IJssel)-zwemwateren. Het waterschap controleert de zwemwaterkwaliteit tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot en met 30 september. De zwemwaterkwaliteit verschilt per zwemwater. Bacteriologische verontreiniging (Escherichia coli en/of intestinale enterococcen) en de aanwezigheid van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) zorgen er soms voor dat we in overleg met de provincie recreatie in een zwemwater afraden of verbieden. Blauwalgen komen voor in voedselrijkere wateren en ontwikkelen zich vooral tijdens warme zomers. De bacteriën komen via menselijke of dierlijke uitwerpselen in het water.

De actuele zwemwaterkwaliteit is te vinden op de site www.zwemwater.nl Elk zwemwater is beschreven in een zwemwaterprofiel (document waarin de kenmerken van een zwemplas staat samengevat).

Klik op de link naar het zwemwaterprofiel:

Hiernaast liggen er in het buitendijks gebied recreatieplassen die onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat vallen zoals De Bijland (bij Lobith) en de recreatieplassen bij Giesbeek.