Oude Rijn

Het stoomgebied van de Oude Rijn is 10.806 ha. groot. Dit is inclusief het stroomgebied van het Grenskanaal/Lander (2861 ha.) en het gebied in Duitsland (4463 ha.).

Ten oosten van Netterden ontspringt De Lander in een voormalig broekgebied. Bij Netterden gaat De Lander over in het Grenskanaal. In Duitsland staat de watergang bekend als Tiefe Wild. In droge periodes kan er bij Netterden water worden ingelaten vanuit Duitsland. Iets ten westen van ’s-Heerenberg stroomt het Grenskanaal Duitsland in en krijgt het de naam Die Wild. Na ongeveer 3.5 km gaat Die Wild bij Spijk over in de Oude Rijn. Vanaf hier heet het stroomgebied Rijnstrangen. In het Rijnstrangengebied wordt er water via diverse poldergemaaltjes geloosd op de Oude Rijn, de hoofdloop van het Rijnstrangengebied.De Oude Rijn stroomt bij gemaal Kandia uit in het Pannerdensch kanaal. Het stroomgebied van het grenskanaal is

De Oude Rijn en het bovenstroomse Grenskanaal stromen door een vlak gebied. Het verhang van de watergang is klein (<0.2‰). Tussen Netterden en het Pannerdensch Kanaal wordt de watergang steeds breder, van ongeveer 4m tot 22m. Het dwarsprofiel verandert van een smal rechtgetrokken beekje naar een brede meer natuurlijke voormalige rivierarm met uitgebreide rietmoerassen. De diepte blijft redelijk constant, ongeveer één meter. Hetzelfde geldt voor de mate van insnijding. De waterbodem ligt ongeveer 2.5-3.5 m lager dan de directe omgeving.

Het gebied van Rijnstangen bestaat uit verschillende peilgebieden (zie peilbeheer). Onder normale omstandigheden kan de Oude Rijn onder vrij verval lozen op het Pannerdensch Kanaal. Bij een peil hoger dan 10.70/10.40 m+NAP (winter/ zomer) op het Pannerdensch Kanaal wordt de Oude Rijn afgesloten en treedt gemaal Kandia in werking. Gemaal Kandia heeft een bemalingsgebied van ongeveer 10806 ha, waaronder het Duitse deel en het gebied bij ’s-Heerenberg.

Literatuur

[002LV] Draaiboek: Watertekort Stroomgebied Liemers/Veluwe (Rapport 2014)

[003LV] Draaiboek: Wateroverlast Stroomgebied Liemers/Veluwe (Rapport 2014)

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).

[004LV] Peilbesluitenkaart GGOR Rijnstrangen (kaart)

[005A] Voorstel AB, Peilenplannen en ontwerppeilbesluiten Schipbeek, Berkel en Oude IJssel Aa-strang (2006)

[006LV] Detailkaart watersysteem Liemers Veluwe, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort) (Kaart, 2013)

[046A] Strijd om de rivieren (Rapport, 2007)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.