Zwemwater

In het beheersgebied van de Oude IJssel liggen 9 van de 17 officiële WRIJ (Waterschap Rijn en IJssel)-zwemwateren. Het waterschap controleert de zwemwaterkwaliteit tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot en met 30 september. De zwemwaterkwaliteit verschilt per zwemwater. Bacteriologische verontreiniging (Escherichia coli en/of intestinale enterococcen) en de aanwezigheid van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) zorgen er soms voor dat WRIJ de provincie Gelderland adviseert een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod in te stellen. De besluitvorming hierover is een verantwoordelijkheid van de provincie. Blauwalgen komen voor in voedselrijkere wateren en ontwikkelen zich vooral tijdens warme zomers. De bacteriën komen via menselijke of dierlijke uitwerpselen in het water.

Binnen het beheersgebied van de Oude IJssel kent met name Het Blauwe Meer bij Dinxperlo regelmatig problemen met blauwalgen. Bacteriën vormen minder frequent een knelpunt. De actuele zwemwaterkwaliteit is te vinden op de site www.zwemwater.nl Elk zwemwater is beschreven in een zwemwaterprofiel (document waarin de kenmerken van een zwemplas staat samengevat).

Klik op de link naar het zwemwaterprofiel: