Beroepsscheepvaart

De boomstamboot uit 175 jaar na Chr. die bij Doesburg werd opgegraven, toont aan dat de Oude IJssel al bijna 2000 jaar wordt bevaren. Op de Oude IJssel vindt al eeuwenlang beroepsvaart plaats (zie historie). In de 18e en 19e eeuw maakte de ijzerindustrie gebruik van de Oude IJssel. De hoogtijdagen van de beroepsvaart op de Oude IJssel lag grofweg tussen 1965 en 1985. Rond 1980 werd er jaarlijks tot wel 900.000 ton vervoerd. Na een halvering in de jaren tachtig zijn transporthoeveelheden eind jaren negentig gestabiliseerd, ongeveer 450.000 ton. Tussen 2010 en 2012 waren er gemiddeld ongeveer 680 scheepvaartbewegingen. Er wordt voornamelijk kunstmest, zand, grind en veevoeder naar 5 bedrijven in Doetinchem getransporteerd. Schepen kunnen tot circa 600 ton vervoeren. In de huidige situatie is beroepsvaart mogelijk van Doesburg tot de Slingerparallel bij Doetinchem over een lengte van 16.8 km.

Tijdens droge periodes heeft de scheepvaart te maken met schutbeperkingen in de sluis van Doesburg. Bij elke schutting verdwijnt namelijk zo’n 2000 m3 richting de Gelderse IJssel, en dat is ongewenst in tijden van droogte.

Literatuur

[015OIJ] EVZ Oude IJssel (Rapport)

[017OIJ] Voorstel aan het college van Dijkgraaf en Heemraden , beheerplan vaarweg Oude IJssel 2009-2013 (Voorstel, 2009)

[019OIJ] Voorstel aan Provinciale Staten, Vaarwegverordening Gelderland (voorstel, 2009)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.