Gebiedsbegrenzing en indeling

kaart 2.1

Kaart 2.1: Begrenzing beheersgebied Oude IJssel

Het beheersgebied van de Oude IJssel in Nederland is 36.300 ha. groot en ligt hoofdzakelijk in de gemeenten Aalten, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De gemeenten Bronckhorst, Zevenaar en Oost Gelre liggen voor een klein deel in het beheersgebied. Twee derde van het stroomgebied ligt in Duitsland. De Oude IJssel, Aastrang en Boven Slinge zijn de voornaamste grensoverschrijdende beken (zie kaart 2.1). In Duitsland heten deze watergangen respectievelijk Issel, Bocholter Aa en Schlinge. In totaal is de Oude IJssel ongeveer 75 kilometer lang, hiervan ligt 34 km in Nederland. In het westen grenst het beheersgebied van de Oude IJssel aan het beheersgebied Liemers-Veluwe. Echter de streek Liemers reikt tot aan de Oude IJssel en ligt dus voor een deel in het beheersgebied van de Oude IJssel. Tussen Doetinchem en Doesburg omvat het beheersgebied van de Oude IJssel slechts een smalle strook van soms nog geen 500 m breed. Ten noorden liggen de stroomgebieden van de Grote beek en Veengoot (onderdeel van beheersgebied Baakse Beek) en de Groenlose Slinge (onderdeel van de beheersgebied Berkel).

Voor deze systeembeschrijving is het beheersgebied Oude IJssel opgedeeld in 4 deelgebieden:

  • Oude IJssel en Aastrang: De Oude IJssel vormt met de Aastrang de hoofdstroom van het beheersgebied en stroomt van de Duitse grens in noordwestelijke richting via Doetinchem naar Doesburg;
  • Boven Slinge, Bielheimerbeek en Wisch-beken: De Boven Slinge ontspringt in Duitsland en gaat na Varsseveld over in de Bielheimerbeek. De Bielheimerbeek is de verbinding tussen de Boven Slinge en de Oude IJssel. Binnen dit gebied liggen ook de Beneden Slinge en Langesloot. Tussen de Keizersbeek, Boven Slinge en de Oude IJssel liggen de Wisch-beken, een verzamelnaam voor een aantal kleinere beken waaronder de Bergerslagbeek, de Seesinkbeek en de Akkermansbeek;
  • Keizersbeek: De Keizersbeek ligt centraal in het beheersgebied van de Oude IJssel. De Keizersbeek ligt in het verlengde van de Schaarsbeek, die zijn oorsprong heeft in het Korenburgerveen bij Winterswijk.;
  • Waalse Water: Het Waalse Water behoort tot het linkeroevergebied. Het Waalse Water behoort tot het watersysteem ten westen van de Oude IJssel, gelegen in het rivierkleigebied.

Literatuur

[002OIJ] Draaiboek: Watertekort Stroomgebied Oude IJssel (Rapport, 2014)

[003OIJ] Detailkaart watersysteem Oude IJssel, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (Kaart, 2013)

[004OIJ] Gewässersteckbrief Issel, tabel 1,2-3 (factsheet)

[006OIJ] Strijd om de rivieren 200 jaar rivierenbeleid in Nederland (Rapport, 2006)

[026OIJ] Gewässersteckbrief Schlinge Tab. 1.2-5 (factsheet)

[027OIJ] Gewässersteckbrief Bocholter Aa Tab. 1.2-4 (factsheet)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten


Kaart 2.1 Begrenzing beheersgebied Oude IJssel

Stoomgebied Oude IJssel (incl. Duitse deel)