Ondiep (freatisch) grondwater

Het grondwater in het beheersgebied van de Oude IJssel bestaat voor het grootste deel uit grondwatertrappen VI t/m VIII (zie kaart 7.1). Dit betekent relatief droge omstandigheden. Doorgaans is grondwatertrap 4 ideaal voor de landbouw, maar dit is afhankelijk van bodemsoort en gewas. Nattere delen zijn vooral te vinden:

  • In het oosten bij Korenburgerveen en Bredevoort (door het vasthouden van water),
  • Langs de Beneden Slinge tussen Varsseveld en Aalten (door kwel),
  • Langs de Aastrang, Oude IJssel en Keizersbeek (door veelal lokale kwel),
  • Enkele percelen westelijk van de Oude IJssel (door kwel vanuit Montferland)
  • Westelijk van Doetinchem (natuurmonument De Zumpe)

GWT

Kaart 7.1 Grondwatertrappen in het Oude IJssel beheersgebied (Bron: AMIGO)

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.


Kaart 7.1 Grondwatertrappen beheersgebied Oude IJssel