Grondwateronttrekking en - stroming

7.2 onttrekkingen

Kaart 7.2: Grondwater: onttrekkingen, win- en intrek- en beschermingsgebieden binnen Beheersgebied Oude IJssel

Binnen het beheersgebied Oude IJssel liggen vele onttrekkingen, vooral voor beregening maar ook voor industrie en bronbemaling (zie kaart 6.3). Op vier plaatsen wordt drinkwater onttrokken. Rond de onttrekkingen zijn drie zones ingericht. De eerste zone is het grondwaterwingebied, gevolgd door het iets grotere grondwaterbeschermingsgebied en het nog grotere intrekgebied.

  • Doetinchem (Bij de Pol): 000 m3/jaar;
  • Dinxperlo: 659.000 m3/jaar;
  • Aalten: 870.000 m3/jaar;
  • Winterswijk: 520.000 m3/jaar;

Twee winningen op het Montferland liggen net buiten het Beheersgebied Oude IJssel, hun beschermings- en intrekgebieden vallen er voor een deel binnen.

  • Zeddam (Montferland): 363.000 m3/jaar;
  • Zeddam (Montferland): 917.000 m3/jaar;


Kaart 7.2 Grondwateronttrekkingen en -stroming beheersgebied Oude IJssel