Waalse Water

In het rivierkleigebied ten westen van de Oude IJssel ligt het 2 km lange Waalse Water. Deze komt voort uit een netwerk van gegraven en vergraven watergangen. De Roode Wetering, de Vethuizense Reefsewetering en de Grote Wetering zijn hiervan de voornaamste. Bij het samengaan van de laatste twee (bij stuw Pelgrim) ontstaat het Waalse Water. Het Waalse Water zelf is samen met de Vethuizense Reefsewetering 12.8 km lang (0.38‰). Binnen dit traject neemt de breedte toe van 3 tot 12 m bij de Oude IJssel.

Het Waalse Water is een natuurlijk ogende beek met begroeide oevers en vegetatie. De diepte kan oplopen tot 3 m. Het KRW-waterlichaam Waalse Water omvat een deel van de Vethuizense Reefse wetering (zie waterkwaliteit). Deze en eerder genoemde bovenlopen zijn veel meer gecultiveerd, met steile oevers en diepte van ongeveer één meter. De watergangen en worden mede gevoed door kwel (uittredend grondwater) van het Montferland. De waterbodem van de watergangen in het gebied ten westen van de Oude IJssel bestaat uit klei.

Literatuur

[002OIJ] Draaiboek: Watertekort Stroomgebied Oude IJssel (Rapport, 2014)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.