Keizersbeek

De Keizersbeek heeft zijn oorsprong in het Korenburgerveen bij Winterswijk. De beek heet hier nog Schaarsbeek. Bij Verdeelwerk Bredevoort kruist de Schaarsbeek de Boven Slinge en heet vanaf hier Keizersbeek (de KRW- grens ligt meer stroomopwaarts, zie waterkwaliteit). De Keizersbeek zelf ontsprong vroeger in het Zwanenbroek, een moerassig gebied ten zuiden van de Boven Slinge (zie historie). De Keizersbeek zelf is 17.6 km lang, vanaf het verdeelwerk Bredevoort tot aan de Aastrang, met een verval van 0.62‰. De diepte is ongeveer een meter en de breedte neemt toe van 6.5 tot ruim 12 m. De taludhelling van de keizersbeek is steil (1:1). De begroeiing op de oevers wordt kort gehouden en langs de watergang is landbouw de voornaamste functie, afgewisseld met kleinere bospercelen.

Literatuur

[002OIJ] Draaiboek: Watertekort Stroomgebied Oude IJssel (Rapport, 2014)

[005OIJ] Investeringsvoorstel AB, renovatie stuwen Keizersbeek (Voorstel, 2013)

[011OIJ] Niet Afwentelen, Een verkennend onderzoek naar de toename van piekafvoeren na klimaatverandering op hoogwater op de Gelderse IJssel (Rapport, 2013)

[013OIJ] Rapport Visserijkundig Onderzoek, Oude IJssel te Terborg (Rapport, 2008)

[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.