Systeembeschrijving van het stroomgebied van de Schipbeek


1 Samenvatting

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Schipbeek. Het betreft uitgebreide (achtergrond)informatie over bijvoorbeeld  de ligging, de zijtakken, bodemopbouw, waterkwaliteit en -kwantiteit. Wilt u meer beknopte informatie? Bekijk dan de samenvatting.

2 Algemene informatie

P1000872

Algemene informatie over het beheersgebied van de Schipbeek onderverdeeld in de volgende thema's:

3 Watersysteem

2.1 begrenzing SB

Beschrijving van het watersysteem in het beheersgebied Schipbeek. Het gaat hier om de belangrijkste watergangen, kunstwerken, de werking van het watersysteem en de dimensionering van de watergangen.

4 Waterkwantiteit

bakhuis Dortherbeek RENG

Algemene beschrijving van waterverdeling, afvoerkarakteristieken, waterbalans en peilbeheer.

5 Waterveiligheid en -overlast

zoddebeek (2)

Waterveiligheid en voorkomen van wateroverlast via primaire en secundaire keringen, kades en retentiegebieden.

6 Waterkwaliteit

IMG_0240

Algemene beschrijving van de waterkwaliteit met een focus op de kwaliteit volgens de KRW.

7 Grondwater

Droge bodem

Algemene beschrijving van grondwaterstanden, -stroming, -onttrekkingen, kwel (uittredend grondwater) en wegzijging

8 Maatschap. functies

Oostendorper Watermolen 1 2007

Algemene omschrijving van maatschappelijke functies in het beheersgebied Schipbeek, zoals:

9 Beheer en Onderhoud

BenO

Enkele kenmerken van het B&O in het beheersgebied van de Schipbeek.

1 Samenvatting Systeembeschrijving beheersgebied Schipbeek

U kunt de informatie op deze pagina's ook downloaden als pdf. Download Schipbeek statische beschrijving 10-11-2015 (pdf, 4.1 MB)