Gebiedsbegrenzing en indeling

2.1 begrenzing SB EC

Kaart 2.1: Begrenzing beheersgebied Schipbeek. kaart 2.1 PDF

Het stroomgebied van de Schipbeek is 39.600 ha groot. Het Nederlandse beheersgebied is 24.700 ha groot en reikt van de grens met Duitsland tot aan de IJssel bij Deventer (kaart 2.1). Het is meestal niet veel breder dan enkele kilometers. Binnen de grenzen van het beheersgebied van de Schipbeek liggen delen van de gemeenten Deventer, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Haaksbergen, Berkelland en Lochem.

  • Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de IJssel.
  • Helemaal in het oosten ligt Duitsland.
  • Het beheersgebied grenst aan de noordzijde aan het beheersgebied van waterschap Vechtstromen. Vanuit de Schipbeek zijn twee inlaten aanwezig richting dit beheersgebied, namelijk de inlaat van de Boven Regge en de Diepenheimse Molenbeek. Verder naar het westen raakt het beheersgebied van de Schipbeek aan het beheersgebied van waterschap Groot Salland. Hier is een natuurlijke waterscheiding aanwezig, waaronder de Holterberg, het grenspunt van de drie waterschappen. Bovenstrooms van het Twentekanaal is de grens meer bepaald door historische ontwikkelingen dan de natuurlijke waterscheiding.
  • Aan de zuidzijde is een natuurlijke waterscheiding aanwezig tussen het beheersgebied van de Schipbeek (Dortherbeek) en deelstroomgebieden van de Berkel (Eefsebeek en Dommerbeek). Ten (zuid)oosten van het Twentekanaal vormen de Bolksbeek en Berkel de grens tussen de beheersgebieden van de Schipbeek en Berkel. Meer naar het oosten wordt het beheersgebied begrensd door een natuurlijke waterscheiding zoals het Haaksbergerveen.

In het beheergebied liggen verschillende (sub)stroomgebieden. Deze monden voor het grootste deel uit in de Buurserbeek en Schipbeek. Het Zuidelijke Afwateringskanaal en Slinge monden uit in het Twentekanaal. Het beheersgebied Schipbeek is op te delen in 3 deelgebieden (zie kaart 2.1):

  • Buurserbeek - Schipbeek: vanaf de Duitse grens waar de beek Nederland binnenkomt tot de IJssel waar de beek in uitmondt. Dit is inclusief de Elsbeek, Zoddebeek, Oude Schipbeek en andere kleine zijtakken die uitmonden in de Buurserbeek-Schipbeek;
  • Zuidelijk Afwateringskanaal: het gebied dat vrij afwatert op het Twentekanaal. Het gebied ligt tussen Neede, de Schipbeek, Berkel en de Bolksbeek en het Twentekanaal. In dit gebied liggen onder andere het zuidelijk afwateringskanaal, de Elsmansgoot en de Slinge;
  • Dortherbeek: het Dortherbeek stroomgebied ligt tussen de Schipbeek en het Twentekanaal. Het gebied bestaat uit de Dortherbeek Oost en Dortherbeek West. Het water stroomt in westelijke richting en de beek mondt bij Deventer uit in de Schipbeek.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten

[004SB] De Buurserbeek, terug naar vroeger (Rapport, 2003)

[013SB] Gewässersteckbrief Ahauser Aa, tabel 1,2-7 (factsheet)