Cultuurhistorie en watererfgoed

Het beheersgebied van de Schipbeek kent een rijke historie. Langs de beek zijn op diverse plekken landhuizen en kastelen gebouwd, zoals huize Diepenheim langs de Schipbeek of kasteel Arkelstein langs de (oude)Schipbeek. Ook komen en kwamen er diverse watermolens voor in de hoofdloop van de Buurserbeek-Schipbeek, zoals: Haarmühle op de grens met Duitsland en de Oostendorperwatermolen, ook wel Haaksbergse watermolen genoemd. Diverse watermolens en landhuizen en kastelen zijn in het verleden verloren gegaan. Op enkele locaties zijn nog wat oude restanten aanwezig zoals bij cafe Beekzicht Buurse, kasteelruine Waerdenborch bij Holten en bij de Markveldse Molenstuw.

In het gebied komen verder diverse objecten voor die zijn aangemerkt als watererfgoed. Hierbij kan gedacht worden aan een stuw of brug, maar ook bijvoorbeeld aan een Schans, zoals deze is te vinden in het Buurserzand of de verdedigingswerken langs de Schipbeek in de omgeving van Bathmen. Deze objecten zijn ook te vinden op de WRIJ Watererfgoed website.

Enkele in het oog springende objecten zijn:

  • Opgravingen Klooster Ter Hunnepe Deventer;
  • Landweer Schipbeek Bathmen;
  • Waterpartij Dorth Kring van Dorth;
  • Archeologische vindplaats Gracht bij kasteelruine Waerdenborch;
  • Schipbeek Westerflier Diepenheim;
  • Stuw Watermolen Oostendorper Watermolen Haaksbergen.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).
[016SB] Kringen in het water, Heden en verleden van de Alstätter Aa Buurserbeek Schipbeek (Boek, 2005)
[018SB] Waterschap de Schipbeek 1881-1981 (Boek, 1981)
[036SB] Rapport Landgoederen Westerflier en Diepenheim Hydrolo-ecologische en cultuurhistorische analyse (Rapport, 2010)