Recreatie

De Achterhoek en Twente bieden een gevarieerde omgeving voor de recreant. Het Beheergebied van de Schipbeek kenmerkt zich enerzijds door het afwisselende reliëf, kleinschalige beboste kavels en grote boscomplexen en anderzijds door dorpen en steden zoals Neede, Markelo en Deventer. Naast de hieronder beschreven recreatieve mogelijkheden zijn er onder andere ook ruiter- en skeelerpaden.

Alle eigendommen van het waterschap zijn passief opengesteld voor recreatief medegebruik. Dit geldt ook voor het Schipbeek beheersgebied. Het gaat om wandelen, zwemmen, schaatsen en ongemotoriseerd varen, mits men niets beschadigt of vervuilt. Bij aanwezigheid van fietspaden mag men fietsen en honden dienen aangelijnd te zijn. Naast de passieve openstelling is er ook actief recreatief medegebruik. Bij deze activiteiten is instemming van het waterschap nodig (instemming betekent: vergunning en/of overeenkomst of toestemmingsbrief).

Recreatievaart

Er wordt op twee plekken in de Buurserbeek-Schipbeek gevaren met boten. Er is verder geen sprake van recreatievaart. Ter hoogte van de Haaksbergsewatermolen in Haaksbergen, wordt met kleine groepen gevaren met de Buurserpot (www.hetlankheet.nl). Bij Bathmen wordt op de Oude Schipbeek gevaren met een zomp (www.depothaar.nl). Beide boten zijn replica’s van de boten die vroeger gebruikt werden voor goederentransport op Buurserbeek-Schipbeek.

Kanovaart

De Schipbeek benedenstrooms van het Twentekanaal en Oude Schipbeek zijn aangemerkt als kanoroute en daartoe ook ingericht, de Buurserbeek is dat niet (zie ook www.kanoweb.nl).

Sportvisserij

De volledige visrechten van de wateren in eigendom van Waterschap Rijn en IJssel worden verhuurd aan twee koepelorganisaties: de Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Oost Nederland. Beide hebben viswateren binnen het beheersgebied van de Schipbeek (zie Visplan Rijn en IJssel). In tegenstelling tot andere beheersgebieden heeft het beheersgebied van de Schipbeek geen stedelijk water dat wordt verhuurd aan lokale visverenigingen. Er is geen beroepsvisserij binnen het waterschap Rijn en IJssel.

De meeste wateren zijn opgenomen in www.visplanner.nl. Via deze website kunnen sportvissers informatie krijgen over vislocaties en de regels die daar gelden. Voor alle viswateren geldt:

  • Er gelden restricties ten aanzien van het meenemen van vis;
  • Nachtvissen is alleen toegestaan met een zogenaamde nachtvispas op de Schipbeek en Buurserbeek. Anders alleen tussen 1 uur voor zonsopkomst en 1 uur na zonsondergang;
  • Langs de Schipbeek en de Buurserbeek zijn wedstrijdvislocaties. Om een wedstrijd te organiseren is een vergunning van de betreffende hengelsportfederatie nodig.

Wandelen en fietsen

In het beheersgebied van de Schipbeek lopen veel fiets- en wandelroutes en zelfs skeeler- en ruiterroutes. In de omgeving van Haaksbergen en Buurse ligt een MTB-route die voor een deel langs de Buurserbeek loopt en de beek meerdere keren kruist. De onderhoudspaden van het waterschap zijn in principe allemaal open voor wandelaars. Sommige zijn zelfs aangesloten op lange afstandswandelroutes. De routes zijn onder andere te vinden op de internetsites van het Achterhoek.nl en recreatieschap Salland.

Zwemmen

Binnen het beheersgebied zijn 2 wateren gekenmerkt als officieel zwemwater. Onder het kopje zwemwater zijn verwijzingen naar de zwemwaterprofielen opgenomen.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).
[023A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 1: algemene uitwerking (Rapport, 2013)
[024A] Visplan Rijn en IJssel, Deel 2: gebiedsgerichte uitwerking in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (Rapport, 2013)
[025A] AB 23-12-04 Nota recreatief medegebruik (Besluit, 2004)
[026A] Recreatief medegebruik van EVZ, Hen en SED in Waterschap Rijn en IJssel, ecologische effecten en inpassingsbeoordeling (Rapport, 2007)
[027A] Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 (Folder, 2013)
[028A] Overzicht vrijstellingwateren vis (lijst)
[034SB] De buurser pot op Landgoed het Lankheet (folder)
[035SB] Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren 2010-2011-2012 (Folder)