Aanpassen van de Legger en de Waterschapsverordening

Gepubliceerd op 27 juni 2022

De legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) is een set met kaarten van het beheergebied van het waterschap. Daarop staat o.a. welke rivieren, beken, sloten, dijken, kaden, stuwen en sluizen het waterschap beheert en waar ze liggen. Langs al deze wateren en bouwwerken zijn zones aangegeven waarin niet zomaar alles mag. Zo beschermen we de wateren en de dijken. In de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) staat ook wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. De beschermingszones staan nu nog beschreven in de Legger, maar verhuizen als de Omgevingswet in gaat naar de Waterschapsverordening.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een legger voor watersystemen (beken en sloten) en een legger voor waterkeringen (dijken). We passen de kaarten regelmatig aan. We verwerken dan veranderingen in beleid, (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van anderen.

Zienswijze indienen

Het college van dijkgraaf en heemraden hebben de wijzigingen vastgesteld. Ben je het niet eens met de voorgestelde wijzigingen, dan je dat aan ons laten weten. Hiervoor schrijf je in een brief waar je het niet mee eens bent en waarom niet. Dit noemen we een zienswijze. In de officiële bekendmaking staat hoe je dit doet en waar je de zienswijze heen stuurt. Er staat ook voor welke datum je dit moet doen.

Wijzigingen bekijken op de kaart

Op de kaarten hieronder kun je de aanpassingen bekijken. De kaart werkt ongeveer hetzelfde als Google-maps. Je kunt zoeken op plaats of adres. Je kan de kaartweergave zo instellen zoals dat voor jou het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).

Als je inzoomt en op een gekleurd vlakje klikt zie je de bijbehorende informatie zoals bijvoorbeeld de naam ven een object en de onderhoudsplichtige.

Aanpassingen Waterschapsverordening

Hoe zit dat nou met de Keur, legger en waterschapsverordening?

In de keur (de basisverordening van het waterschap) staan de waterschapsregels en in de Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) staat onder andere waar deze regels gelden. In de Legger staan dus ook de zones waar niet zomaar alles mag.

In Nederland wordt binnenkort (1 januari 2023) de Omgevingswet ingevoerd. Als die ingaat vervalt de Keur. In plaats daarvan geldt dan de Waterschapsverordening. De zones die nu nog in de Legger staan verhuizen dan naar de Waterschapsverordening.

Om helemaal klaar te zijn voor de omgevingswet is de Waterschapsverordening alvast vastgesteld in 2021. Tot 2023 worden er wel projecten uitgevoerd en worden er wel besluiten genomen. Deze worden verwerkt in de leggers en ook alvast in de waterschapsverordening. Omdat het juridisch twee verschillende documenten zijn, moeten we ze beiden apart ter inzage leggen.

Contact

Heb je vragen over de wijzigingen of kom je er niet uit? Bel dan met ons. Wij zijn bereikbaar op nummer 0314 369369.