Aanpassing waterschapsregels 2021

Gepubliceerd op 29 mei 2021

Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water. Dijken beschermen ons tegen hoog water in de grote rivieren. Om het water en de dijken te beschermen maakt het waterschap gebruik van regels. Er gaat iets veranderen in deze regels. Dit is nodig omdat landelijk de Omgevingswet ingevoerd wordt. Ook moeten onze dijken aan nieuwe normen voldoen. De veranderingen kunnen invloed hebben op toekomstige (bouw)activiteiten. op deze pagina kun je controleren wat er voor jou verandert.

Informatie over de recent genomen besluiten

Na het doorlopen van de inspraakperiode zijn in de afgelopen periode de volgende besluiten vastgesteld:

Heb je een zienswijze ingediend tegen één van deze besluiten? Dan heb je een brief ontvangen waarin je bent geïnformeerd over de vaststelling van deze besluiten, en wat dit voor jou betekent. Wij hebben ook alle zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en van een antwoord voorzien in de reactienota (pdf, 811 kB).

Tot slot hebben we een nieuwe algemene regel in ontwerp (pdf, 102 kB) vastgesteld. Hierin wordt geregeld dat voor normale tuinwerkzaamheden geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Tegen dit ontwerp kan nu een zienswijze worden ingediend.

Ter inzage legging voorbij

De ter inzage legging is voorbij. Je kunt geen zienswijzen meer indienen. Je kunt nog wel de veranderingen bekijken op deze pagina. Heb je nog een vraag? Dan mag je die natuurlijk ook nog stellen.

Handleiding bij de kaarten.

Wij hebben een handleiding gemaakt hoe je de kaarten kunt gebruiken. Download het stappenplan. (pdf, 347 kB) Je kunt het stappenplan ook printen om het makkelijk te volgen.

Wil je weten welke beperkingen gelden in de verschillende zones? Bekijk dan deze tabel. De tabel vind je ook via de link 'wat betekent dit voor mij' in de pop-up in de kaarten.

De wijzigingen op kaart

Leggers

In deze kaart zie je wat we hebben gewijzigd in de leggers voor waterkeringen (dijken) en watersystemen (beken en sloten) naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. De complete, nieuwe leggers vind je op deze pagina. Je vindt hier o.a. de ligging en afmetingen en ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De nieuwe leggers zijn nu al in werking getreden.

Volg de link voor een grotere weergave van de kaart

Zoneringen Waterschapsverordening

Kijk in deze kaart voor de nieuwe Waterschapsverordening. In deze kaart zie je wat we hebben gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, en ook het complete overzicht van alle definitieve vastgestelde zoneringen. De zoneringen uit de Waterschapsverordening treden in werking zodra de Omgevingswet in werking treedt. Dat is nu gepland op 1 juli 2022. Tot die tijd gelden de zoneringen die zijn opgenomen in de leggers.

Volg de link voor een grotere weergave van de kaart

Wat wijzigt er?

Actualisatie leggers

De Leggers (kaarten) van het waterschap worden regelmatig aangepast. We verwerken dan veranderingen in het beleid, uitgevoerde projecten en (bouw)activiteiten van het waterschap en van anderen.

Waterschapsverordening

De (wettelijke) regels van het waterschap zijn nu vastgelegd in ‘de Keur (de basisverordening van het waterschap)’ en in algemene regels. Al deze regels staan straks in één nieuw juridisch document: de Waterschapsverordening.

Beperkingengebieden

Langs beken, sloten en dijken liggen gebieden waar niet zomaar alles mag. Er kunnen hier beperkingen gelden. Zo beschermen we de dijk of het water. De beperkingengebieden veranderen. Soms worden ze breder op andere plaatsen smaller. Het is belangrijk dat je controleert of en wat er voor jou verandert.

Veel gestelde vragen

De wijzigingen

Wil je weten wat er wijzigt of hoe dit is vastgelegd? Kijk dan bij de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Mijn situatie

Ben je benieuwd waarom je (g)een brief heeft ontvangen? Heb je vragen over de impact van de wijzigingen op jouw grond? Bekijk dan de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Beperkingengebieden

Wil je weten wat beperkingengebieden zijn, waarom ze er zijn en hoe ze veranderen? Bekijk dan de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Algemeen en procedure

Heb je algemene vragen of  vragen over de procedure? Kijk dan bij de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Planning en procedure

Ben je het niet eens?

Ben je het niet eens met de nieuwe zoneringen zoals vastgesteld in de Waterschapsverordening? Het is op dit moment nog niet duidelijk of tegen de Waterschapsverordening beroep mogelijk is. Wij raden je aan om dit wel te proberen. De rechtbank zal dan besluiten of ze het beroep gaan behandelen. Het instellen van beroep is echter pas (Programmatische Aanpak Stikstof) mogelijk als de wet in werking is getreden. Op dat moment zal ook de Waterschapsverordening worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Maar dit duurt nog minimaal een half jaar, tot 1 juli 2022. Je kunt hierover de berichtgeving op onze website in de gaten houden.

Ben je het niet eens met de nieuwe zoneringen zoals vastgesteld in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) waterkeringen? Dan kun je hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan gedurende een termijn van zes weken vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen?

Wij organiseren een online informatieavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 10 juni. Je kunt je hiervoor aanmelden (tot dinsdag 8 juni, 1800 u) via waterschapsverordening@wrij.nl. Graag bij je aanmelding ook jouw vragen vermelden. Na deze datum kun je kijken bij veel gestelde vragen op deze site. Staat jouw vraag er niet  bij? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je kunt je vraag ook per telefoon stellen via 0314 369369. Wij registreren jouw vraag en bellen je eventueel op een later moment terug.

Over de Omgevingswet

Dankzij de Omgevingswet kunt je straks makkelijker bekijken wat wel en niet mag op een bepaalde plek. Dat komt doordat de regels van alle overheden worden gekoppeld aan kaarten in één digitaal systeem. Deze gaat online zodra de Omgevingswet inwerking is getreden. In dit systeem kun je dan met een klik op de kaart en het beantwoorden van een aantal vragen duidelijkheid krijgen over wat er allemaal mag op een bepaalde plek en onder welke voorwaarden. Als je een vergunning nodig hebt, kun je deze ook meteen aanvragen. Op die manier proberen we onze regels duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken