Waterschapsverordening

Gepubliceerd op 9 november 2020

Om te zorgen voor schoon en voldoende water, maakt het waterschap gebruik van regels. Deze (wettelijke) regels bepalen wat je wel en niet mag in het gebied en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld: mag ik zomaar met een bootje varen over de Berkel, of heb ik daar een vergunning voor nodig?

Deze regels zijn nu vastgelegd in ‘de Keur (de basisverordening van het waterschap)’ en in algemene regels. Voor de Omgevingswet moet het waterschap al deze regels voortaan in één nieuw juridisch document zetten: de Waterschapsverordening. Die heeft ons waterschap nu in ontwerp vastgesteld.

Vooral de manier van vastleggen van de regels verandert nu, waardoor het voor u straks makkelijker wordt om te zien wat waar mag in ons gebied. Maar we hebben ook van dit moment gebruik gemaakt door ook een aantal kleine inhoudelijke wijzigingen door te voeren die bepaalde praktijkproblemen oplossen. Het belangrijkste voorbeeld is het huidige verbod om ‘groot onderhoud’ aan onze dijken uit te voeren in de winter. Dat verbod wordt nu wat minder streng zodat ook in de winterperiode gewerkt kan worden aan veilige dijken. Ook zijn beperkingen opgenomen voor het plaatsen van windmolens op en langs dijken en kaden. Hierover leest u meer bij wijziging beschermingszones. Alle wijzigingen kunt u lezen in de officiële bekendmaking.