Planning

Gepubliceerd op 9 november 2020

Het besluit van ons bestuur ligt 6 weken ter inzage. De bekendmaking met de exacte data vind je via deze link. In deze periode kun je een officiële reactie sturen. Dat noemen we een zienswijze. Het waterschap verzamelt alle binnengekomen zienswijzen. Daarna geeft het waterschap op alle zienswijzen een antwoord. Ook geven wij aan of er wijzigingen worden gedaan naar aanleiding van een zienswijze. Vervolgens stelt ons bestuur de verordening en de leggers, inclusief eventuele wijzigingen, vast.

De nieuwe leggers gaan meteen in na deze vaststelling. De waterschapsverordening en de gewijzigde zoneringen gaan pas (Programmatische Aanpak Stikstof) in als landelijk de Omgevingswet in werking treedt. Dit staat nu gepland voor 1 januari 2022. De landelijk overheid houdt je op de hoogte over deze planning via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. Tot dat het zover is gelden nog de oude zoneringen en de huidige keur (de basisverordening van het waterschap) en algemene regels.