Wijziging beschermingszones

Gepubliceerd op 9 november 2020

Woont u of bezit u grond vlakbij een beek, sloot of ander water of bij een stuw, een gemaal, een dijk of ander object van het waterschap? Dan heeft u te maken met beperkingengebieden. Deze beperkingengebieden wijzigen. Soms worden ze breder op andere plaatsen smaller. De afstand varieert van enkele centimeters tot enkele tientallen meters. Het is belangrijk dat je zelf controleert of en wat er voor jou verandert. Controleer wat er voor jou wijzigt.

Waarom hebben wij beperkingengebieden?

In de beperkingengebieden kunnen beperkingen gelden. Je mag hier bijvoorbeeld geen bomen planten of schuurtjes bouwen. Soms mag iets alleen onder bepaalde voorwaarden. Beperkingengebieden beschermen bijvoorbeeld dijken en kaden. Ze zorgen er ook voor objecten, dijken en wateren goed bereikbaar blijven voor onderhoud en bij calamiteiten. Wil je binnen een beperkingengebied iets aanleggen of graven dan heeft u meestal een vergunning nodig.

Waarom wijzigen de beperkingengebieden?

  • Straks wordt onder andere aan de hand van de beschermingszones in het digitale loket van de Omgevingswet bepaald wat er wel en niet kan. Daarom zijn deze zones opnieuw ingetekend. Dankzij nieuwe technieken kunnen we dat nu beter en nauwkeuriger doen.
  • Langs onze belangrijkste (primaire) dijken en kaden wordt straks meer ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Dat is nodig om ook in de toekomst voldoende beschermd te blijven tegen overstromingen vanuit de grote rivieren.
  • Langs primaire dijken en kaden (waterkering) zijn zones bepaald waarbinnen niet zomaar windmolens geplaatst mogen worden. Voor het plaatsen van windmolens binnen een zone van 250 meter langs de primaire waterkering is een vergunning nodig. In die vergunning worden dan voorwaarden opgenomen zodat de dijk de u en uw omgeving goed blijft beschermen tegen hoog water.
  • Voor de kleinere (regionale) dijken en zomerkades waren nog geen beperkingengebieden vastgelegd op kaart. Deze zijn nu wel opgenomen.

Controleer zelf!

Wij hebben in een interactieve kaart aangegeven waar en hoe de beperkingengebieden wijzigen. Het is belangrijk dat je zelf controleert wat er op jouw grond verandert. De wijzigingen kunnen invloed hebben op (bouw)activiteiten in de toekomst. De interactieve kaart vind je hier. Kom je er niet uit of heb je vragen? Stel deze dan aan ons via het contactformulier.